Humanitaarinen oikeus Punaisen Ristin ytimessä

Vaasan suomalainen osasto järjestää maaliskuussa Rasisminvastaisella viikolla 2015 humanitaarisen oikeuden peruskurssin. Humanitaarinen oikeus käsittelee sodan oikeussääntöjä, valtioiden välisiä sopimuksia sodasta.

Pääosin sopimukset suojaavat niitä, jotka eivät osallistu vihollisuuksiin: siviilejä sekä haavoittuneita ja antautuneita sotilaita. Ne myös rajoittavat sodankäyntitapoja ja aseiden käyttöä. Humanitaarisen oikeuden perustan muodostavat vuonna 1949 solmitut Geneven sopimukset ja niiden kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 2005. Kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan Geneven sopimusten antamaa suojaa.

Humanitaarinen oikeus ei ota kantaa siihen, onko valtiolla oikeutus aseellisen voiman käyttöön. Siitä, onko kyse laittomasta hyökkäyksestä vai oikeutetusta itsepuolustuksesta, säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjassa.

Kurssi sopii erittäin hyvin osaksi rasisminvastaista viikkoa, sillä tietämys sodista ja niiden vaikutuksista siviiliväestöön lisää ymmärrystä pakolaisuutta kohtaan.

Punainen Risti

  • kouluttaa ja tiedottaa humanitaarisesta oikeudesta
  • valvoo punaisen ristin merkin käyttöä
  • tekee tutkimustyötä ja aloitteita humanitaarisen oikeuden sopimusten kehittämiseksi
  • välittää viestejä  konfliktialueilla ja etsii selkkauksissa kadonneita
  • vierailee konfliktialueiden vankiloissa ja valvoo vankien oloja
  • antaa apua konfliktialueilla.