Båda drar nytta av S-samarbetet

Ari Räsänen
Kuvaaja: Ari Räsänen
"Under Rödakorsveckan presenterar många lokalavdelningar sin verksamhet i S-gruppens utrymmen. "

Röda Korsets lokalavdelning i Kyrkslätt ordnar årligen Rödakorsveckan i samarbete med S-gruppen och jourar under handelskedjans mässa.

Röda Korsets lokalavdelning i Kyrkslätt har samarbetat med S-gruppens lokala Varuboden-Osla Handelslag i tio års tid. Lokalavdelningens representanter träffar S-gruppens informatör en gång i året, då de tillsammans går igenom samarbetet och planerar kommande händelser. Lokalavdelningen arrangerar bland annat Rödakorsveckan i Prismas utrymmen och under Hungerdagsinsamlingen är Prisma en central insamlingsplats i Kyrkslätt.

– Redan i flera års tid har det ordnats en Varuboden-mässa i Kyrkslätt på våren. Då har det varit kutym att lokalavdelningens förstahjälpsjour är på plats, i fall det skulle hända något. Lokalavdelningen presenterar också sin egen verksamhet under mässan, berättar avdelningens ordförande Pirkko Lehtinen.

Avdelningen har också vid behov fått utrymmen av S-gruppen för sitt förfogande.Vid kundbetjäningspunkten i Prisma står Röda Korsets insamlingsbössa året om.

– Under Rödakorsveckan har vi haft ett infobord i Prisma. På en liten ort som Kyrkslätt så känner människor varandra, det är lättare att komma fram och prata med oss personligen, konstaterar Lehtinen.

Förstahjälp-dag under planering

Lokalavdelningen har fått mycket tack för att den i samband med olika evenemang varit anträffbar i Prisma, där människor annars också rör sig. Avdelningen har heller inga planer på att lägga ner samarbetet med S-gruppen. I maj är det åter dags för Varuboden-mässan och Rödakorsveckan, och för lokalavdelningen är det viktigt att synas vid båda tillfällena. Avdelningen planerar också att ordna sina insamlingar i samarbete med S-gruppen. Vid S-gruppens tillställningar sköter lokalavdelningens förstahjälpsjour i sin tur om säkerheten. Dessutom planeras en förstahjälpsdag i Kyrkslätt före sommaren. För att förverkliga dagen behövs samarbetspartners och sannolikt är Varuboden-Osla Handelslag i Kyrkslätt en av dessa.

– Vårt samarbete fungerar eftersom båda drar nytta av det. Vi upplever att S-gruppen uppskattar Finlands Röda Kors arbete och genom lokalavdelningens eget arbete är vi närvarande och kan stöda deras handelslagsverksamhet. Säkert skulle S-gruppen klara sig utan Röda Korset, och Röda Korset utan S-gruppen, men samarbetet upplevs som viktigt av båda parter och jag tror också att kyrkslättborna upplever det som positivt, anser Lehtinen.