Unga vänner för de gamla

Riitta Kangaskesti
Kuvaaja: Riitta Kangaskesti
"Unga studerande tog de äldre på promenad i maj 2011."

Etseri lokalavdelning prövade på Från erövrare till vän-piloten, där unga ordnade jippon på ett äldreboende.

Finlands Röda Kors lokalavdelning i Etseri deltog i fjol i Västra Finlands distrikts pilotprojekt Från erövrare till vän, där unga vuxna utmanades att arrangera vändagsjippon för äldre- och serviceboende på Alla hjärtans dag, samt delta i en vänkurs. I Etseri värvades ett tjugotal frivilliga närvårdarstuderande från det lokala utbildningscentret Sedu. Ungdomarna var med och arrangerade jippona och en rekreationsdag på Alla hjärtans dag och på nytt i maj på ett lokalt serviceboende i Etseri, och deltog sedan i vänkursen.

- Försöket lyckades väl. De unga var mycket ivriga och förberedde sig noga inför jippona. Även de äldre tyckte om pilotprojektet och hoppades att få nya vänner i ungdomarna, berättar Soile Jukkala, kontaktperson för socialtjänster i Etseri lokalavdelning.

Trots det lyckade pilotprojektet finns i nuläget endast ett fåtal av de engagerade ungdomarna kvar i lokalavdelningens register. De har inte heller hunnit delta i verksamheten på grund av sina livssituationer. Att få ortens unga vuxna med i organisationsverksamheten är en stor utmaning.

- De unga som gick vänkursen förra våren har fått sin yrkesexamen och de flesta har flyttat från orten. De var entusiastiska över jippona, men kunde inte delta regelbundet i vår vänverksamhet, beklagar Jukkala.

Marknadsföring inom utbildningar lönar sig

Även om Från erövrare till vän-projektet inte till fullo uppfyllde Etseri lokalavdelnings förväntningar, så har försöket ändå varit till nytta i utvecklandet av vänverksamheten.

- Vi lärde oss att det lönar sig att marknadsföra vänverksamheten inom andra stadiets utbildningar, till exempel som en valbar kurs. Försöket väckte tankar och öppnade på många sätt ögonen för flera av de unga, konstaterar Jukkala.

Avdelningen skulle gärna prova på projektet på nytt.

- År 2012 skulle vi kunna erbjuda vänkursen som en del av de valbara studierna, till exempel inom social- och hälsovårdsutbildningen och även inom någon annan utbildning på andra stadiet i Etseri, säger Soile Jukkala.

Lokalavdelningen har fortsatt med vänverksamhet och jippon för de äldre, även om Från erövrare till vän-projektet har avslutats. Under sommaren 2011 genomförde lokalavdelningen Äldreinstitutets kampanj Vie vanhus ulos (på sv. ung. ”Friluftsliv för de äldre”) och fick i juli priset i kategorin Bästa kämpande organisation. Trots semestertiderna deltog ett tiotal frivilliga i friluftsringen, som gick ut tillsammans med serviceboendets invånare en gång i veckan.