Behovet skapar verksamheten

Jari Lehtonen
Kuvaaja: Jari Lehtonen
"Västra Helsingfors lokalavdelnings internationella klubb är mycket aktiv. Här är de frivilliga på utflykt i Noux nationalpark."

Västra Helsingfors lokalavdelning gör vad de frivilliga vill göra.

I Röda Korsets lokalavdelning i västra Helsingfors finns det massor av aktiva frivilliga. Tack vare dessa kan lokalavdelningen erbjuda områdets invånare en internationell klubb, läxhjälp, en förstahjälpsgrupp, vänverksamhet och gatujour.

– Antalet medlemmar har inte förändrats, men vi har väldigt företagsamma frivilliga. De som kommer med i verksamheten är också mycket aktiva, säger avdelningens ordförande Marketta Pohjanheimo.

Även om lokalavdelningen har satsat på ett utvecklingsprojekt för medlemsvärvning, så tror Pohjanheimo inte att det nödvändigtvis hämtar flera frivilligarbetare till avdelningen. Då är det viktigare att möjliggöra sådan verksamhet som många vill vara med och förverkliga. Bland annat läxläsningshjälpen har utgått från ett behov som funnits.

– Många nykomlingar har gått med i Läxhjälpen. Uppgiften är väldigt konkret, och man behöver inte binda sig vid den en hel livstid. Även förstahjälpsverksamheten är populär och en mobil hälsopunkt är under utveckling, berättar Pohjanheimo.

Dessutom verkar en gatujour i Lill-Hoplax. Varje fredag jourar föräldrar och frivilliga som är intresserade av ungdomsarbete i stadsdelen. Gatujouren har väckt intresse även i lokalavdelningens andra stadsdelar. Till exempel i Munksnäs finns det ett stort intresse för att starta verksamheten.

Båda parter lär sig

Även den internationella klubben intresserar de frivilliga. Evenemang och träffar är det gott om, samtidigt som verksamheten inte kräver för mycket. Den internationella klubben leds av finländare som bott i många olika länder. Klubbens program varierar enligt behov; det har funnits en språkgrupp, en handarbetsgrupp samt matlagnings- och spelkvällar. Som nästa projekt tänker lokalavdelningen satsa på ett större evenemang varje årstid - den första midsommarpicknicken för tre år sedan var en succé.

– De frivilliga i gruppen kommer från många kulturer. De är aktörer, inte föremål för någonting. Genom att prova sig fram hittar man en verksamhetsmodell som uppfyller målet att båda parter lär sig av varandra.

Den internationella klubben har börjat ordna en kulturkväll i månaden, då man bekantar sig med de frivilligas kulturer och vad de själva tänker om sitt lands seder och bruk.

– Vi har också ordnat små jippon som inte kräver kunskaper i finska. Språket har varit en svårighet för många, konstaterar Pohjanheimo.

En god atmosfär lockar

Västra Helsingfors lokalavdelning samarbetar aktivt med olika nätverk, vilket bidrar till nya idéer för den egna verksamheten. Lokalavdelningen är med i Helsingfors stads och organisationernas Osku-projekt, och har också haft ett gemensamt verksamhetsorgan tillsammans med församlingen och staden för att befrämja koordineringen av frivilligarbetet. Enligt Pohjanheimo är det viktigt för lokalavdelningen att knyta kontakter också med andra organisationer än enbart andra Rödakorsavdelningar.

– En gång frågade jag av lokalavdelningens styrelse hurudan omtanke man ska visa de frivilliga för att de ska hållas med i rörelsen. Att de får fria händer och avdelningens stöd för att förverkliga vad de vill göra är viktigt.

För Marketta Pohjanheimo är det centrala då man försöker aktivera de frivilliga att man utgår från människorna. Människor kommer med i verksamheten genom att prova sig fram, och även om den inte passar alla så finns det alltid de som blir entusiastiska.

– Alla söker vi det goda. Avdelningens atmosfär, sättet att vara och bemötandet av människor är det som avgör och ryktet sprider sig lätt. Om det är en bra affär så strömmar kunderna till även fast man inte marknadsför sig, jämför Pohjanheimo.