Verksamhet för barn

 
Röda Korset i Åboland besöker skolor och ordnar läger för barn i Åboland. Barn kan också delta i Reddie Kids-klubbar.

 

Reddie Kids-klubbar för 7-12 åringar

I Reddie Kids-klubbverksamhet får barn i åldern 7-12 år lära känna Röda Korsets verksamhet och värderingar på ett lekfullt sätt. Klubbens teman kan vara Röda Korset, första hjälpen, tolerans eller mångkultur. Klubben fungerar som en del av lokalavdelningen, och den leds av en utbildad Reddie Kids ledare. Ta kontakt med lokalavdelningen eller distriktsbyrån om du vill bli ledare för en Reddie Kids klubb.
 

Sommarläger

Årligen ordnar Röda Korset Åbolands distrikt i samarbete med Ålands distrikt sommarläger. Vartannat år i Åboland och vartannat år på Åland. Sommaren 2017 ordnades lägret på Kökar i Ålands skärgård i juni. Lägrens tema varierar från år till år. Teman kan vara första hjälp, beredskap, mångkultur eller andra Röda Kors relaterade teman. På lägret träffar man nya kompisar och får uppleva nya saker.
 

Mera information får du av:

Andrea Södergård
Ungdomsverksamhet och kommunikation
e-post:
andrea.sodergard@redcross.fi
tfn: 040 352 9375