Kouvolan osaston syyskokous

Punaisen Ristin Kouvolan osasto kokoontui syyskokoukseen 24.11.2014 ravintola Nevillen kammariin. Paikalla oli melko hyvin jäsenistöä. Suuhunpantavaakin löytyi mukavasti. Kokousta johti pj. Juha Siira ja sihteerinä toimi Satu Ruohonen.

Osaston puheenjohtajana jatkaa Juha Siira seuraavat kaksi vuotta, samoin uusittiin varapuheenjohtaja Petteri Koskisen pesti. Hallituksessa jatkavat erovuoroiset Sirpa Asikainen, Lasse Makkonen ja Kalevi Riikonen. Uutena hallitukseen nousi Niina Soisalo. Hallituksessa jatkavat Hanna Sarlo, Seija Tuhkalainen, Virve Värri ja Arja Ylärakkola. Toiminnantarkastajiksi valittiin Marjo Aapro ja Anne Vainio.

Kokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelman pohjana on Turun yleiskokouksessa keväällä hyväksytty toimintalinjaus vuosille 2015-2017. Toimintasuunnitelma pyrkii pitkäjänteisempään tavoiteasetteluun myös paikallisosaston toiminnassa.

Kokouksen ulkopuolelta todettakoon että hallituksen sihteerinä jatkaa Satu Ruohonen ja taloudenhoitajana Hanna Korjala.

Kalevi Riikonen