Nuoria ystäviä vanhuksille

Riitta Kangaskesti
Kuvaaja: Riitta Kangaskesti
"Ähtärissä opiskelevat nuoret ulkoiluttivat vanhuksia toukokuussa 2011."

Ähtärin osasto kokeili Valtaajasta ystäväksi -pilottia, jossa nuoret järjestivät tempauksia vanhainkodissa.

Suomen Punaisen Ristin Ähtärin osasto osallistui vuoden 2010 aikana Länsi-Suomen piirin Valtaajasta ystäväksi -pilottiin, jossa paikalliset nuoret aikuiset haastettiin järjestämään ystävänpäivätempaus vanhainkodilla tai palvelutalolla ja osallistumaan sen jälkeen ystäväkurssille.

Ähtärissä vapaaehtoisiksi värvättiin paikallisesta koulutuskeskus Sedusta noin parikymmentä lähihoitajaksi opiskelevaa nuorta, jotka osallistuivat ystäväkurssille ja tempauksiin. Paikkakunnalla järjestettiin ystävänpäivänä ja toukokuussa tempaukset sekä virkistymispäivä paikallisessa palvelukodissa.

– Kokeilu onnistui hyvin. Nuoret olivat tosi innokkaita ja valmistautuivat huolella tempauksiin. Myös vanhukset pitivät kokeilusta ja toivoivat saavansa ystäviä nuorista, sekä hoitajat että palvelutalossa asuvat innoissaan Ähtärin osaston sosiaalipalvelujen yhdyshenkilö Soile Jukkala kertoo.

Onnistuneesta kokemuksesta huolimatta osaston rekisterissä on tällä hetkellä vain muutama kokeilun kautta mukaan tullut nuori, eivätkä hekään ole elämäntilanteensa takia pystyneet vielä osallistumaan toimintaan. Paikkakunnalla asuvien nuorten aikuisten saaminen mukaan järjestötoimintaan onkin suuri haaste.

– Viime keväänä ystäväkurssin käyneet nuoret valmistuivat ammattiinsa ja suurin osa on lähtenyt muualle. He olivat innolla tempauksissa, mutta ystävätoimintaamme he eivät osallistuneet pysyvästi, Jukkala harmittelee.

Oppilaitoksia kannattaa markkinoida

Vaikkei Valtaajasta ystäväksi -hanke täysin vastannutkaan Ähtärin osaston odotuksia, kokeilu on ollut hyödyksi ystävätoiminnan kehittämisessä.

– Opimme, että ystävätoimintaa kannattaa markkinoida toisen asteen kouluihin esimerkiksi valinnaisen kurssin avulla. Kokeilu herätti ajatuksia ja avasi uudella tavalla monen nuoren silmät, Jukkala toteaa.

Osasto haluaisikin toteuttaa hankkeen uudelleen.

– Vuonna 2012 voisimme tarjota ystäväkurssia yhtenä valinnaisten opintojen osana esimerkiksi alkaneeseen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja joihinkin muihin toisen asteen kouluihin Ähtärissä, Jukkala suunnittelee.

Ähtärissä on järjestetty ikäihmisten ystävätoiminnan tempauksia myös Valtaajasta ystäväksi -hankkeen päätyttyä. Viime kesänä osasto järjesti Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjan ja sai palkinnon Jaksavin järjestö -kategoriassa. Ulkoilurinkiin osallistui kesälomista huolimatta kymmenkunta vapaaehtoista, jotka kävivät ulkoiluttamassa palvelutalon asukkaita kerran viikossa.