Nuorten vuosikokous 2014

Jani Rutanen, 2014
Kuvaaja: Jani Rutanen, 2014
"Open space nuorten vuosikokouksessa 2014"

Nuorten vuosikokouksen 2014 päätösasiakirjat löytyvät alla liitteinä:

  • pöytäkirja
  • eriävät mielipiteet
  • hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot
  • open space-keskustelussa nousseet tärkeimmät kehittämisasiat

Näiden lisäksi löytyy liitteenä koonti open space keskustelun fläppien kehittämisideoista.