”Även en liten avdelning kan åstadkomma stora saker”

Lokalavdelningen i Harjavalta
Kuvaaja: Lokalavdelningen i Harjavalta
"Lokalavdelningen i Harjavalta har lyckats värva hjälpsamma unga till sina led. "

Ungdomar är gärna aktiva medlemmar om de respekteras och får sin röst hörd.

I december 2011 tilldelades lokalavdelningen i Harjavalta i Satakunda distrikt Finlands Röda Kors nyinstiftade utmärkelse för förtjänstfullt fostrande arbete inom lokalavdelningen. Priset delades ut under tackgalan i Jyväskylä. Avdelningens nyckelpersoner belönades med en resa till Genève för att bekanta sig med Internationella Röda Korset.

– Jag är så stolt över vår verksamhet. Att en liten ort med 8000 invånare som vår har en så aktiv ungdom är verkligen en förtjänst som tål visas upp. Även en liten avdelning kan åstadkomma stora saker, konstaterar avdelningens Reddie Kids-gruppledare Sirja Uoti.

I avdelningen har de unga deltagit aktivt i verksamheten redan i över 16 års tid.

– I vår avdelning funderar vi inte så mycket på om de unga är med i vår verksamhet i fortsättningen. Vi erbjuder de unga utbildning även om de skulle lämna avdelningen ett halvår senare. Om ungdomar får utbildning och kunskap om verksamheten så kan det hända att de fortsätter i Röda Korsets verksamhet på någon annan ort, förklarar Uoti.

De unga ska vara med i all verksamhet

Lokalavdelningen i Harjavalta har en egen ungdomsgrupp för unga över 15 år som träffas varannan vecka, liksom en Reddie Kids-grupp som samlas varje vecka. I lokalvadelningens styrelse sitter också flera unga medlemmar. De unga har också deltagit i bland annat förstahjälpstävlingar och ordnat Narikka-evenemang.

– Hur man behandlar, respekterar och lyssnar på de unga har stor betydelse, konstaterar Uoti.

Lokalavdelningen i Harjavalta har aktiva ledare, och avdelningen har låtit ungdomarna ordna sin verksamhet självständigt samtidigt som de bjudits med att delta i all slags verksamhet, som inte enbart är riktad till unga.

– Om vi till exempel får besök av Blodtjänsten så ber vi de unga komma och hjälpa till.

Under höstens marknad i Harjavalta deltog avdelningens unga genom att söka upp nya frivilliga Hungerdagsinsamlare, och med att bjuda in marknadsbesökare på kaffe till Röda Korset, var de fick bekanta sig med verksamheten.

– Även om ungdomsverksamheten i sig inte är en egen avdelning så kan de unga också delta i verksamheten på distriktsnivå. Själv var jag tidigare frivillig i Säkylä och då jag flyttade till Harjavalta ringde jag till ordföranden och frågade vad jag kan delta med. Jag blev genast antagen som ungdomshjälpledare, berättar Sirja Uoti.

Avdelningen fostrar unga

– Lokalavdelningen spelar en otroligt viktig roll då de kommer till fostran av de unga. Vi lär dem att bry sig om varandra, att vara villiga att hjälpa till och ta andra i beaktande, säger Uoti.

Även om unga kan lockas med för att föreningsverksamhet ser bra ut på meritförteckningen så har ungdomarna i Harjavaltas lokalvadelning sökt sig till Röda Korsets verksamhet för att de vill hjälpa till, menar hon.

– När vi deltog i Hungerdagsinsamlingen tillsammans med Reddie Kids-barnen, så frågade de när de nästa gång får vara med i en insamling.

Hon påminner om att allt i grunden ändå baserar sig på frivillighet.

– Att hjälpa får inte göras till ett tvång, utan också barnens verksamhet måste vara frivillig. Då man arbetar med barn är rutiner och säkerhet a och o. Med ungdomarna kan man också slappa lite och de får själva komma med idéer och delta i besluten.

I fostrande syfte är det också viktigt att ge de unga eget ansvar, något som är betydelsefullt för hela avdelningens kontinuitet.

– Utan goda, motiverade ledare skulle det inte finnas någon verksamhet, konstaterar Sirja Uoti.