Lokalavdelningen i Rovaniemi samlade passagerarnas fördomar i skräpkorgen

Susanna Lammassaari
Kuvaaja: Susanna Lammassaari
"Frivilliga i Röda Korsets lokalavdelning i Rovaniemi väntar på bussen under Veckan mot rasism i mars 2011."

Rovaniemi-avdelningen förde kampanj i bussarna mot rasismen.

I mars 2011 deltog Röda Korsets lokalavdelning i Rovaniemi i kampanjen Veckan mot rasism genom att på ett synligt sätt röra sig i bussar med en skärpkorg, i vilken medpassagerarna fick slänga sina fördomar. I evenemanget deltog drygt tjugo frivillga både av finländsk och utländsk härkomst från avdelningens mångkulturella verksamhet. Kampanjen förverkligade lokalavdelningen i samarbete med ett lokalt trafikbolag, och kampanjens medarbetare fick resa gratis.

– Gruppen åkte runt med skräpkorgar i bussarna, talade med passagerare och utmanade dem att slänga bort sina fördomar, berättar Johanna Marjomaa, primus motor för Rovaniemi-avdelningens mångkulturella verksamhet.

Alla bör komma ihåg gott beteende

Trafikbolaget förhöll sig positivt till Röda Korsets kampanj: chaufförernas förman informerade om kampanjen och betonade att alla passagerare oberoende av bakgrund ska bemötas likvärdigt. Även passagerarna gav kampanjen ett gott mottagande.

– I de allra flesta fallen fick vi höra positiva kommentarer. Bussar är ofta ingen mötesplats, utan var och en sitter tyst för sig. Nu blev människor glatt överraskade och vi fick igång givande diskussioner, minns Marjomaa.

Frivilligarbetarna stötte dock på en del rasistiska kommentarer, men det hade man också förberett sig på.

– Vi visade gott föredöme genom artigt och sakligt beteende och vi kunde svara sakligt. Man måste inte ge sig in i en rasistisk diskussion, man kan välja att förbise den. Alla har dock rätt till sina egna åsikter, säger Marjomaa.

De frivilliga hade också på förhand funderat över hur man ska resa med bussen.

– Vi förhöll oss en tvåsidig inställning till rasism, och vi talade inte enbart om finländarnas rasism. Inte kommer nödvändigtvis alla invandrare heller ihåg gott beteende då de reser med bussen. Vi visade hur man väntar vid hållplatsen, hur man tydligt signalerar åt bussen att den ska stanna och hur man stiger på och hälsar, berättar Marjomaa.

Hon tror att Röda Korsets kampanj mot rasism har haft inverkan på hur rovaniemiborna förhåller sig till invandrare. Lokalavdelningen fick kontakt med intresserade under kampanjens gång och fortfarande är två med i verksamheten.

– Nästa år vill vi förverkliga kampanjen på en bredare skala. Det kan hända att evenemanget får större synlighet om vi rör oss i flera bussar och det är flera frivilliga med, planerar Marjomaa.