Unga kan bli vänner – och förtroendevalda!

Niklas Meltio
Kuvaaja: Niklas Meltio

I Uleåborg är projektet Lähekkönää messiin ( "Hänger du med") ett gott exempel på hur man kan engagera ungdomar inte bara i vänverksamheten utan i övrig avdelningsverksam-het och som medlemmar.

Projektet är uleåborgarnas egen version av vänverksamhet av unga för unga (kallat NuNu efter finskans Nuori nuorelle) och idén är att hjälpa utslagna ungdomar genom gemensamt program.Tanken är att frivilliga t.ex. går på bio eller en ishockeymatch med en ung människa i samma ålder och de förutsätts inte engagera sig i uppgiften över en längre tidsperiod.

Men de nya frivilliga överraskade kursledarna:från första början var ungdomarna intresserade av andra uppgifter också, som vänförmedling och uppgifter inom avdelningen!

– Kursdeltagarna blev en sammansvetsad grupp och en del av dem var redo att ta ansvar redan från och med den första träffen, berättar Uleåborgs distrikts socialtjänstplanerare Erja Leppälä.

Den första NuNu-kursen var lyckad också i att den nådde den målgrupp man hade siktat på.Kursdeltagarna var i åldern 19–29 år och bland dem fanns en man och en kvinna med invandrarbakgrund.

Gemensam hobby

Bredden på deltagarnas intressen visade sig vara omfattande när man under kursen hörde sig för om vad deltagarna ville göra med sina vänner.Någon ville gå och se Kärpät spela, en annan på bio och en tredje på en skogspromenad.En del hade musikalisk talang och ville gärna utnyttja det i gruppverksamheten.

– Många uppgav också att de är intresserade av vad som helst.Det viktigaste är ju vad den unga som får hjälp själv vill göra, säger Leppälä.

Innan de första NuNu-utbildade ungdomarna i Uleåborg får ta sig an de vänner de blir tilldelade uppmanas de att delta i gruppverksamhet.De unga vännerna vidareutbildas nämligen och först därefter börjar man marknadsföra verksamheten bland hjälpbehövande.

När vänpar har bildats kan de vända sig till distriktsbyrån för att ansöka om biljetter till önskad hobby.

Naturlig ingång till avdelningsverksamhet

De hjälpbehövande är ensamma ungdomar som kanske känner ångest för att vara en del av en stor folkmassa och som kan få hjälp av en frivillig som ställer upp som sällskap. Personer i behov av krävande vård förmedlas inte till frivilliga vänner.

– Ibland räcker det med ett par gemensamma hobbygånger och att den hjälpbehövande kommer igång med något, konstaterar Leppälä.

De hjälpbehövande hittar man bland annat med hjälp av socialväsendet vid Uleåborgs stad och skolornas stödelever.Nya frivilliga rekryteras däremot genom e-postlistor vid skolor och läroinrättningar, tidningsannonser – och så sprids ju budskapet via avdelningen i Uleåborg.

– Uleåborgs avdelning har ordnat fina kvällar för nya medlemmar och frivilliga och den vägen får man unga att också engagera sig i vänverksamheten och därefter i avdelningen och inom förtroendeuppgifter.Jag kan verkligen rekommendera NuNu-verksamheten för andra distrikt och avdelningar, säger Leppälä.