Rekordresultat överraskade avdelningen i Kervo

Hannu Harri
Kuvaaja: Hannu Harri
"Hösten 2011 utmanade Hannu Nuutinen alla sina vänner och kontakter att delta som Hungerdagsinsamlare."

Röda Korsets lokalavdelning i Kervo förbättrade sitt insamlingsresultat under Hungerdagsinsamlingen till 8 400 euro.

Av Röda Korsets alla avdelningar så lyckades lokalavdelningen i Kervo föbättra resultatet mest under Hungerdagsinsamlingen 2011. Lokalavdelningen har lyckats förbättra Hungerdagsinsamlingens resultat fyra år i rad och under hösten nådde avdelningen upp till ett nytt tusental, då kervoborna donerade över 8 400 euro till insamlingen. I år, liksom i fjol, trodde avdelningen inte att resultatet skulle förbättras, men den totala summan från insamlingsbössorna var en glad överraskning.

– Många små gärningar förklarar resultatet. Vi har lyckats locka flera insamlare och det intensiva samarbetet med skolorna är också en viktig faktor. Dessutom har vi haft goda utföranden på individnivå, den ansvariga som koordinerat insamlingen har lyckats utveckla processen och valet av insamlingsplatser har varit lyckat, berättar avdelningens ordförande Hannu Harri.

Under hösten 2011 deltog 31 frivilliga i insamlingsarbetet. Nya frivilliga kom med då en långvarig frivilligarbetare firade sin 50-års konstnärsfest som aktiv medlem i Röda Korset och utmanade hela sitt kontaktnät att delta. Avdelningen har också letat insamlare bland dem som tagit kontakt med Röda Korset längs med åren och genom samarbete med andra organisationer. Även några scouter deltog som insamlare, uppmuntrade av sina scoutkårer.

– Man ska vara glad för varje människa som ger av sin egen tid. I dag kan vi inte förvänta oss för mycket, säger Harri.

Han påminner också om betydelsen av hur frivilliga tas emot och hur man handleder dem. Hungerdagen är en positiv upplevelse för många insamlare, och varje år greppar frivilliga som inte annars deltar i Röda Korsets verksamhet, tag i insamlingsbössan.

Skolsamarbetet en grundpelare

Det sedan länge pågående samarbetet med skolorna har stor betydelse för en lyckad Hungerdagsinsamling. Även i år informerades hemmen om Hungerdagsinsamlingen via skolorna veckan innan, och insamlingar ordnades också i skolorna.

– Summan från skolorna är en rejäl pott. Genom skolsamarbetet sprids också informationen om insamlingen över hela orten, konstaterar Harri.

Hungerdagsinsamlingen pågick i år i tre dagar, 15.-17. september. På torsdagen och fredagen fanns det också några insamlare ute på gatorna i Kervo, men avdelningen koncentrerade sig främst på lördagens insamlingsjippo där flera nya frivilliga deltog. Insamlarna bemannade de viktigaste samlingsplatserna – storaffärernas aulor. På gågatan hade avdelningen rest ett insamlingstält var man bland annat sålde Hungerdagsbröd.

– Det lönar sig att vara där som människor rör sig. När de har gjort sina inköp händer det att de lägger de överstående slantarna i insamlingsbössan, säger Harri.

Även om Kervo rejält bättrat på sitt resultat, så är det ändå rätt så anspråkslöst om man slår ut totalsumman på alla invånare. I hela huvudstadsregionen är Kervos resultat hyggligt, men avdelningsordförande Hannu Harri medger att det ännu återstår en hel del arbete för att komma i kapp.

– Vi samlar inte med hopbitna tänder. Allt som kan göras bättre för den goda sakens skull hjälper. Om vi satsade ännu mer professionellt på Hungerdagsinsamlingen så kunde vi åstadkomma stordåd, föreställer sig Harri.