Martat tutustuivat Keski-Helsingin osaston toimintaan!

Keski-Helsingin osasto järjestu tutustumistilaisuuden Hyvät Martat-ryhmälle torstaina 23.10.

Osaston ystäväpalvelun yhdyshenkilö Eeva Läikkö avasi tilaisuuden ja toivotti Hyvien Marttojen yhdeksän edustajaa tervetulleiksi. Osastosta oli läsnä kuusi vapaaehtoista.

Järjestöpäällikkö Ari Hakala Helsingin ja Uudenmaan piiristä kertoi Punaisen Ristin synnystä ja järjestön nykyisistä kansallisista toiminnoista. Järjestö tunnetaan yleisesti erittäin hyvin erityisesti kansainvälisestä avustustoiminnasta, veripalvelusta ja ensiapukoulutuksesta.

Osaston puheenjohtaja Simo-Pekka Hämäläinen toi puheenvuorossaan esille osastojen edustavanlähinäkyvyyttä ja paikallista toimintaa. Keski-Helsingin osaston alueella asuu paljon toisaalta iäkkäämpää väestöä ja toisaalta opiskelevia nuoria, millä on ollut vaikutusta osaston toimintalinjauksiin; osasto on painottunut erityisesti ystävätoimintaan, joskin myös uusia avauksia on tehty.

Osaston vapaaehtoisten esittelyn kautta tuli esille eri toiminnot: käynnit useissa palvelukodeissa ja –taloissa (ulkoilutusta, ohjelmallisia tilaisuuksia, keskustelukerho eräässä), monipuolinen toiminta Kivelän sairaalassa, useat seniorien ystäväpiirit, mielenterveyskuntoutujatoiminta (nuorten Kiva-ryhmä ja vanhempien ruokakerho), omaishoitajien Kanssakulkijat. Osastolla on yhteistyötä eri tahojen kanssa (terveyspisteTöölön osaston kanssa, ensihuoltotoiminta on piirin osastojen yhteinen, messukumppanuus ja kesäkahvilaviikko Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, joulukadun avajaisissa puuromyynti Helsingin työttömien kanssa). Sen lisäksi vapaaehtoisia toimii runsaasti ystävinä sekä erilaisissa saattotehtävissä.

Hyvien Marttojen puheenjohtaja Reetta Sorsa kertoi omasta yliopiston piirissä syntyneestä nuorten naisten tällä hetkellä 90 jäsentä käsittävästä marttayhdistyksestä. Tilaisuudessa keskusteltiin osaston ja marttojen mahdollisuudesta yhdistää toimintaansa. Toivomme, että voisimme jatkaa tapaamisia ja tutustua paremmin; minkä alojen opiskelijoita Hyvät Martat ovat ja mistä ovat kiinnostuneita. Tältä pohjalta voisimme kehittää yhteistoimintojamme ja saada myös marttojen erityisosaaminen yhteisen hyvän käyttöön!

Lopuksi Kai Hurri esitteli ensiaputoimintaa ja demonstroi elvytystilanteen.

Tilaisuus järjestettiin osaston tiloissa Salomonkatu 17:ssä.

Teksti osaston jäsenen Eeva Läikön muistiosta.