Ohjeita toiminnallisiin tehtäviin

Toiminnallisissa tehtävissä oppija itse pääsee aktiivisesti tekemään. Tekemisestä syntyy elämys, joka jää vahvana muistijälkenä oppijan mieleen.

Joskus on hyvä nousta koulupöydän äärestä ja oppia muilla keinoin kuin opettajajohtoisesti kirjallisten tehtävien kanssa. Erilaiset toiminnalliset opetustuokiot tuovat vaihtelua opiskeluun. Kaikki eivät myöskään opi samalla tavalla. Joillekin jää paremmin mieleen puhuttu kieli ja toiset mieluusti tekevät kirjallisia tehtäviä.

Alla on vinkkejä toiminnallisiin suomen kielen oppimistehtäviin.

Heitetään palloa
Palloa tai pehmolelua heittelemällä voi mukavalla tavalla jakaa puheenvuoroja. Näin voidaan harjoitella oikeastaan mitä tahansa! Voidaan kysyä ja vastata (esimerkiksi Kuka sinä olet – Minä olen), luetella samaan kategoriaan kuuluvia sanoja (esimerkiksi ruokasanat, koulusanat, perhesanat, kaupungit, maat) tai harjoitella vaikkapa verbin taivutusta (vuorotellen sama verbi eri persoonamuodossa).

Musiikkia
Oppitunnilla voidaan kuunnella jokin suomenkielinen laulu ja lukea sen sanat. Esimerkiksi Suomea sävelin -sivustolta löytyy suomalaisia perinnelauluja melodioineen ja sanoineen. Adjektiiveja ja kuvailua voidaan harjoitella esimerkiksi levyraadissa.

Numerobingo
Numeroita on hauska opetella numerobingon avulla. Jaa opiskelijoille tyhjä 16-osainen ruudukko, johon he kirjoittavat numerot 1-16. Tämän jälkeen opettaja luettelee numeroita ja opiskelijat aina merkitsevät pelilautaansa, onko heillä sama numero. Kuka saa ensiksi neljä riviin? BINGO!
Saman voi toteuttaa myös aakkosilla ja harjoitella kirjainten äännevastaavuutta.

Sanaston harjoitteluun
Sana-kuva-muistipelit ovat hyviä välineitä sanaston opetteluun ja harjoitteluun. Esimerkiksi Avainsanoja opettajan oppaassa on paljon valmiita pelipohjia. Niitä voi tehdä helposti myös itse esimerkiksi Papunetin kuvatyökalun avulla.

Ulos luontoon
Opiskelijaryhmä voi lähteä yhdessä ulos ja tutustua ympäristöön. Asioita nimeämällä voi oppia paljon. Opiskelijat pääsevät myös kysymään juuri heitä kiinnostavista asioista, esimerkiksi kasvien tai paikkojen nimiä. Retken voi toteuttaa myös museoon, lähikauppaan, kirpputorille tai vaikka virastoon.

Asioidaan vuorotellen
Lääkärissä käyntiä, kaupassa asiointia tai tien kysymistä voi parhaiten harjoitella draaman keinoin. Yksi on lääkäri, kauppias tai opas ja toinen potilas, asiakas tai eksynyt. Asioinnin harjoittelu auttaa selviämään todellisissa arjen tilanteissa. Draamailua voi laajentaa näytelmäksikin asti!

Kehonosat musiikin avulla
Monelle on tuttu laulu Jumppalaulu (pää, olkapäät, peppu, polvet varpaat). Lisäksi Fröbelin palikoiden Huugi guugi  ja Sutsisatsi ovat hauskoja kehonosia opettavia lauluja.

Konkreettiset tavarat
Sanaston opetuksessa voi hyvin käyttää oikeita tavaroita: vaatteita, astioita, tyhjiä ruokapakkauksia, hedelmiä ja vihanneksia jne. Oikea tavara on aina kertovampi kuin kuva, joita ihmiset voivat tulkita eri tavoilla.

Olen koulussa, menen postiin
Helppo tapa harjoitella paikallissijoja on laittaa eri puolille (luokka)huonetta lappuja, joissa lukee paikkojen nimiä, esimerkiksi posti, pankki, koulu, koti, Helsinki. Jokainen vuorollaan kertoo, missä on ja minne menee seuraavaksi.

Paikkaa ilmaisevat sanat
Opettaja voi tuoda luokkaan esineen, jonka paikkaa vaihdetaan ja kerrotaan, missä esine on. Opiskelijat voivat myös vaihtaa paikkaa opettajan ohjeiden mukaan, esimerkiksi X on Y:n takana, X on Y:n vieressä jne.

Numerojono
Numeroita tai järjestysnumeroita voi harjoitella siten, että opiskelijat menevät jonoon ja vuorotellen sanovat seuraavan numeron tai järjestysluvun.

Juhlitaan!
Jos jollain opiskelijalla on syntymäpäivä, voidaan hänen kunniakseen järjestää juhla. Muut antavat syntymäpäiväsankarille lahjan, onnittelevat ja sitten kahvitellaan yhdessä.

Minä tykkään
Muunnelma perinteisestä tuolileikistä. luokkaan laitetaan ympyrän muotoon tuoleja, yksi vähemmän kuin osallistujia. Keskelle jäänyt henkilö sanoo jonkin asian, mistä tykkää. Jos muutkin tykkäävät samasta asiasta, heidän on noustava ylös ja vaihdettava paikkaa. Keskellä olija yrittää tietysti varastaa itsellensä tuolipaikan!

Puetaan kuninkaalliset!
Täältä voit tulostaa Kate ja William -paperinuket. Voitte askarrella yhdessä opiskelijoiden kanssa heille vaatteita. Sitten voitte pukea heidät sään mukaan. Opettaja esimerkiksi piirtää taululle aurinkorannan – mitä kuninkaalliset silloin pukevat päällensä? Entä kun ympäristö vaihtuu talvimyrskyksi? Hyvä tapa opetella vaatesanastoa.

Lisää vinkkejä Oppitorissa