Tarve luo toiminnan

Jari Lehtonen
Kuvaaja: Jari Lehtonen
"Länsi-Helsingin osaston kansainvälinen klubi on aktiivinen. Kuvassa vapaaehtoiset retkeilevät Nuuksion kansallispuistossa."

Länsi-Helsingin osasto tekee sitä, mitä vapaaehtoiset tahtovat tehdä.

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osasto on täynnä aktiivisia vapaaehtoisia, joiden ansiosta osastolla on tarjota alueen asukkaille esimerkiksi kansainvälistä klubia, läksyhelppiä, ensiapuryhmää, ystävätoimintaa ja katupäivystystä.

– Jäsenmäärä ei ole muuttunut, mutta meillä on erittäin toimivia aktiiveja. Ne, jotka tulevat toimintaan mukaan, ovat aktiivisia, osaston puheenjohtaja Marketta Pohjanheimo kertoo.

Vaikka osastolla onkin ollut jäsenten hankinnan kehittämisprojekti, Pohjanheimo ei usko sen tuoneen uusia vapaaehtoisia. Tärkeämpää on mahdollistaa sellainen toiminta, mikä halutaan toteuttaa. Tarpeesta on syntynyt esimerkiksi läksyhelppi.

– Läksyhelppiin on ollut paljon tulijoita. Sen tehtävä on niin selkeä, eikä se sido loppuelämäksi. Ensiaputoiminta on myös vireää ja liikkuvan terveyspisteen kehittäminen on nyt työn alla, Pohjanheimo kertoo.

Lisäksi Pikku Huopalahdessa toimii viikoittain katupäivystys: joka perjantai kaupunginosassa päivystää vanhempia ja nuorisotyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia. Katupäivystys on herättänyt kiinnostusta myös muualla osaston alueella ja esimerkiksi Munkkiniemessä toiminta haluttaisiin käynnistää.

Molemmat osapuolet oppivat

Myös kansainvälinen klubi kiinnostaa vapaaehtoisia, sillä tapahtumia ja kokoontumisia on paljon, muttei toiminta silti sido liikaa. Kansainvälistä klubia vetävät suomalaiset, jotka ovat asuneet monissa maissa. Klubin ohjelma vaihtuu tarpeiden mukaan: on ollut kieliryhmiä, käsitöitä, ruoanlaittoa ja peli-iltoja.

Seuraavaksi osasto aikoo järjestää jokaisena vuodenaikana yhden isomman tapahtuman, sillä jo ensimmäinen juhannuspiknik kolme vuotta sitten oli menestys.

– Vapaaehtoisia on ryhmässä monesta kulttuurista. He ovat toimijoita, eivät kohteita. Kokeilemalla löytyy toimintamalli, joka täyttää sen tavoitteen, että oppimista tapahtuu molemmin puolin.

Kansainvälinen klubi onkin nyt aloittanut kerran kuussa järjestettävän kulttuuri-illan, jossa käydään läpi vapaaehtoisten kulttuuria: mitä he ajattelevat oman maansa tavoista ja perinteistä.

– Järjestämme myös lyhytkestoisia tempauksia, jotka eivät edellytä suomen kielen taitoa. Kieli on ollut monelle hankaluus, Pohjanheimo toteaa.

Hyvä ilmapiiri houkuttelee

Länsi-Helsingin osasto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri verkostojen kanssa, mikä tuo uusia ideoita omaan toimintaankin. Osasto on mukana Helsingin kaupungin ja järjestöjen Osku-hankkeessa ja sillä on ollut myös seurakunnan ja kaupungin kanssa yhteinen toimintaelin vapaaehtoistyön koordinoinnin edistämiseksi. Pohjanheimon mielestä on tärkeää verkostoitua muidenkin kuin Punaisen Ristin osastojen kanssa.

– Kerran kysyin osaston hallitukselta, mikä on sellaista huolenpitoa, mikä saa vapaaehtoiset pysymään mukana. Se, että heille annetaan vapaat kädet ja osasto antaa tukensa, on tärkeää.

Pohjanheimon mielestä keskeistä vapaaehtoisten aktivoimisessa onkin ihmislähtöisyys. Ihmisiä tulee toimintaan mukaan kokeilemaan ja vaikkeivät kaikki jää mukaan, aina joku innostuu.

– Ihmiset tulevat hyvän perässä. Osaston ilmapiiri, tapa olla ja ottaa ihmiset vastaan vetää ja sana kiertää. Jos on hyvä kauppa, sinne tulee asiakkaita, vaikkei sitä mainostettaisi, Pohjanheimo vertaa.