Töölön osasto hankki vuoden aikana yli 100 uutta jäsentä

Vuoden 2010 alussa kaikki Töölön osaston hallituksen jäsenistä sitoutuivat yhteiseen jäsenhankintatavoitteeseen, jonka mukaan osastossa tulisi olla vuoden loppuun mennessä vähintään 801 jäsentä.

Loppusyksystä tavoite oli jo hyvin lähellä jäsenmäärän ollessa 780, joista uusia oli yli 120. Töölön osasto on kasvattanut tasaisesti jäsenmääräänsä aikaisempinakin vuosina, mutta tänä vuonna kasvu on ollut poikkeuksellisen suurta. Tämä ei ole vaatinut mitään erityistä jäsenhankintakampanjaa, vaan salaisuus piilee itse osaston toiminnassa.

Puheenjohtaja Juhani Parkkarin mukaan vapaaehtoisille tulee olla tarjolla mielekkäitä toimintamuotoja, joiden myötä järjestöön kuuluminen myös jäsenenä tuntuu luontevalta. Töölössä erityisesti monipuolinen monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatoiminta on houkutellut mukaan runsaasti kaiken ikäisiä vapaaehtoisia.

– Aina kun tulee uusia toimintamuotoja vetäjineen, tulee myös uusia jäseniä. Pidämme myös huolta siitä, että ryhmissä on useampia vetäjiä, jottei toiminta pääse hiipumaan yhden lopettaessa, Parkkari kertoo.

Periaatteena on, että Punaisen Ristin vapaaehtoinen on yhtä kuin jäsen. Töölön osastossa hyväksi houkuttimeksi on osoittautunut kurssien hinnoitteleminen niin, että ne maksavat jäsenmaksun verran. Kaikkien tilaisuuksien päätteeksi osanottajilta kysytään, onko paikalla vielä sellaisia, jotka eivät ole Punaisen Ristin jäseniä. Kaikkia ei-jäseniä on myös lähestytty henkilökohtaisella sähköpostiviestillä tai puhelulla ja asiasta muistutetaan niin kauan, kunnes nimi löytyy jäsenrekisteristä.

– Jäsenhankintaa on tehtävä jäsen kerrallaan ja henkilökohtaisesti, eikä joukkokirjeillä. Onnistumisen kannalta keskeisin tekijä on ollut se, että kaikki hallituksen jäsenet ja ryhmien ohjaajat ovat sitoutuneet jäsenhankintaan, osaston pitkäaikainen aktiivijäsen Kosti Kankare kertoo.

Kursseja on Töölön osastossa järjestetty aikaisempaa enemmän ja vuoden aikana on käynnistetty tai elvytetty neljä ryhmää. Puheenjohtaja Parkkarin mukaan vapaaehtoisille on tärkeää tarjota myös promo- ja kouluttajakoulutuksia, joiden kautta voidaan lisätä järjestötietoutta ja asiantuntijuutta. Jos vapaaehtoinen ei löydä sopivaa ryhmää Töölön osastosta, niin sieltä kerrotaan muissa osastoissa olevista mahdollisuuksista. Näin uusi tulokas ei jää koskaan tyhjän päälle.

Osaston aktiivijäsenille ja sellaiseksi rekrytoitaville järjestetään kehittämis- ja virkistystilaisuuksia ja pyöreitä vuosia täyttäneitä onnitellaan aina vuoden alussa. Muihin vapaaehtoisiin pääsee tutustumaan luontevasti muun muassa osaston syyskauden avajaisissa ja pikkujouluissa.

– Osaston yhteishengen luominen vaikuttaa merkittävästi, sillä tiettyyn samanhenkiseen porukkaan kuuluminen on vapaaehtoisille tärkeää, Kankare toteaa.