Opintotoiminnan suunnitelma

Vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelma saatiin valmiiksi SKYOPE-hankkeen toisena hankevuonna, mutta sen pohjustaminen alkoi heti hankkeen alussa vertailemalla vastaanottokeskusten suomen kielen opetuksen liittyviä käytäntöjä. Eroja löytyi esimerkiksi ryhmäkohtaisen tuntimäärän, opetustilojen ja kurssijärjestelmän suhteen. Esimerkiksi tuntimäärät vaihtelivat kolmen ja 25 viikkotunnin välillä, kurssien kesto vaihteli kuukaudesta lukukauteen, tai joidenkin keskusten kurssit toimivat non-stop -periaatteella. Joissakin vastaanottokeskuksissa opettaja kuuluu keskuksen henkilökuntaan, ja toisissa opetus järjestetään ostopalveluna. Opetus voi tapahtua keskuksen omissa tai opetusta tarjoavan opiston tiloissa. Opintotoiminnan suunnitelman laatimisessa on siis pyritty huomioimaan opettajien erilaiset mahdollisuudet käyttää erilaisia opetusmateriaaleja ja -välineitä sekä erilaiset viikoittaiset opetustuntimäärät.

Opintotoiminnan suunnitelman perusta ja yleiset tavoitteet

Opintotoiminnan järjestämiseen vaikuttavat paitsi laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta, myös yleisesti ihmisoikeuksien ja eri kulttuurien kunnioitus. Opintotoiminnalla on tärkeä merkitys turvapaikanhakijoille sekä kielen ja kulttuurin oppimisen että kotoutumiseen valmistamisen sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisen vuoksi.

Vastaanottokeskus opiskelupaikkana poikkeaa monista muista esimerkiksi opiskelijoiden epävarman elämäntilanteen vuoksi. Opintotoiminnan suunnitelmassa korostetaankin opintojen käytännönläheisyyttä ja turvapaikanhakijoiden arjen huomioimista.  Myös vastaanottokeskuksen opettajan työnkuva on erilainen kuin monissa muissa opetustehtävissä opiskelijoiden erityistilanteen vuoksi.  Hyvä tiedonkulku vastaanottokeskuksen muun henkilökunnan ja opettajan välillä on tärkeää huolimatta siitä, mikä taho opetusta järjestää.  Opintotoiminnan yleisiin tavoitteisiin kuuluu suomen kielen ja kulttuurin perusteiden oppimisen lisäksi opiskelutaitojen kehittyminen ja arjessa selviytymisen tukeminen. 

Opintotoiminnan suunnitelman laatiminen ja pilotointi

Opintotoiminnan suunnitelman laatiminen alkoi ensimmäisenä hankevuonna opettajien työkokouksissa, joissa ryhmätöissä pohdittiin kurssitasoja ja niiden sisältöjä. Toisena hankevuonna laadittiin kurssimalli, jonka pilotointi alkoi Lammin vastaanottokeskuksessa vuoden 2013 elokuussa ja Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksessa tammikuussa 2014. Opintotoiminnan suunnitelmaa kehitettiin pilotoinnin aikana käymällä säännöllisesti arviointikeskusteluja opettajien kanssa sekä pyytämällä palautetta ohjausryhmältä ja vastaanottokeskusten opettajilta. Suunnitelma viimeisteltiin vuoden 2014 keväällä, ja sitä esiteltiin sekä opettajille että vastaanottokeskusten johtajille. Nimeksi valittiin Vastaanottokeskusten opintotoiminnan suunnitelma, sillä vastaanottokeskuksen asiakkaat sitoutuvat aina joko työ- tai opintotoimintaan.