SKYOPE-hanke

Vastaanottokeskuksissa on järjestetty suomen kielen opetusta eri tavoin jo vuosia, mutta niiden opintotoimintaan liittyvät käytännöt ovat muotoutuneet hyvin erilaisiksi. Hanke suomen kielen opetuksen yhtenäistämiseksi tuli erityisen ajankohtaiseksi vuonna 2011, jolloin lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta muutettiin. Sen myötä suomen kielen opetuksen järjestäminen tuli pakolliseksi odotusajan keskuksissa. Asiakkaat myös velvoitetaan osallistumaan työ- tai opintotoimintaan, mutta opintotoiminnan järjestämiselle ei ole annettu tarkkoja ohjeistuksia.

Yhtenäinen opetus luo yhdenvertaiset mahdollisuudet

Suomen kielen opetuksen yhtenäistäminen liittyy myös turvapaikanhakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun, sillä asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet ovat samat riippumatta siitä, missä vastaanottokeskuksessa hän asuu turvapaikkaprosessinsa ajan.  Saman periaatteen mukaisesti myös opintotoiminnan pitäisi olla samankaltaista eri vastaanottokeskuksissa. Yleensä turvapaikanhakija muuttaa yhdestä vastaanottokeskusta toiseen ainakin kerran, joten siirtyminen helpottuu, jos suomen kielen opinnot voivat jatkua saman mallin mukaisesti uudessa paikassa. Yhteinen opetusmalli palvelee myös opettajia, sillä yhdenmukaiset kurssisuunnitelmat ja -todistukset helpottavat keskuksesta toiseen siirtyvän asiakkaan liittämistä omiin opintoryhmiin.

Turvapaikanhakijan näkökulmasta yhtenäinen opetusohjelma voi myös helpottaa siirtymistä muihin opintoihin oleskeluluvan saannin jälkeen. Sen vuoksi opintotoiminnan suunnitelmasta ja vastaanottokeskuksesta saatavasta todistuksesta tiedotetaan esimerkiksi TE-toimistoille. Tavoitteena on siis laatia vastaanottokeskuksiin opetusohjelma, joka muodostaa mahdollisimman sujuvan etenemisen esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, omaehtoisiin kieliopintoihin tai ammatillisiin opintoihin kuntaan siirtymisen jälkeen.