Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 3.-9.11.2014 lähestyy!

Ehkäisevän päihdetyön viikolla pohditaan tänäkin vuonna arjen onnellisuuden ja hyvän elämän tekijöitä kysymällä:

Kenet sinä tekisit onnelliseksi juomalla vähemmän?
ja

Kenet sinä tekisit onnelliseksi olemalla oma itsesi?

Valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään tänä vuonna 15. kertaa, perinteisesti marraskuun ensimmäisellä viikolla, 3.-9.11.2014. Koordinoinnista vastaavat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Suomen Punaisen Ristin päihdetyö. Ehkäisevän päihdetyön viikon viralliset sivut:  http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_viikko

Viikon tavoitteena on tehdä päihdetyötä tunnetuksi, edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää päihteiden käyttöä ja haittoja. Eri järjestöt ja kunnat järjestävät mitä erinäisimpiä tapahtumia viikon aikana ympäri Suomen. Mitä me SPR:n päihdetyön vapaaehtoiset voimme tehdä:

* Järjestää EPT-viikon tapahtuman, kuten päihdeinfon tai messutyyppisen toimintapisteen esim. kauppakeskuksen, SPR:n vapaaehtoiskeskuksen, oppilaitoksen tai vastaavan aulatiloissa
* Jakaa EPT-viikon julisteita esille ja ohessa levittää SPR:n päihdetyön julisteita ja esitteitä (perusesite, rekrytointikortti tai Särkyvää-esite) -> julisteita saatavilla SPR:n piiritoimistoista!
* Tehdä koulyhteistyötä Ehyt ry:n tuottaman valmiin toimintapaketin ja SPR:N tuottaman aamunavauksen kautta yläkouluikäisille. Ehyt ry:n paketti ja aamunavaukseen liittyvää materiaalia tulee löytymään netistä syys-lokakuun vaihteessa: http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_viikko/mita_toimintaa_viikolle 

Kuulemiin lokakuun aikana!