Ensiavun huomionosoitukset Oulun piiriin

Jukka-Pekka Moilanen
Kuvaaja: Jukka-Pekka Moilanen
"Reino Oittinen, Matti Kinnunen,Jaakko Hietamäki, Airi Korpela ja Erkki Keränen"

Suomen Punaisen Ristin Ensiavun huomionosoituksen sai viisi henkilöä piirimme alueella.

Tunnustuksen ansioituneesta ensiavun annosta ja/tai hengen pelastamisesta saivat:

Oittinen Reino ja Kinnunen Matti, Suomussalmi. He ovat toimineet ripeästi paikallisella huoltoasemalla ja ovat ryhtyneet elvyttämään asiakasta, joka oli saanut sairauskohtauksen asioidessaan huoltoasemalla. Reino Oittinen on antanut puhalluselvytystä ja Matti Kinnunen painantaelvytystä ambulanssin tuloon saakka

Hietamäki Jaakko, Oulu. Hän kohtasi lenkkipolulla tuupertuneen ja elottomaksi menneen henkilön. Jaakko aloitti välittömästi elvytyksen ja elvytti ensihoidon tuloon saakka.

Keränen Erkki, Taivalkoski. Hän aloitti peruselvytyksen elottomaksi menneelle henkilölle Syötteen Luontokeskuksessa ja elvytti ensihoidon tuloon saakka.

Korpela Airi, Kajaani. Hän aloitti peruselvytyksen  iäkkäälle henkilölle kotonaan.