Festarikesä 2014 hiljenee

Kesällä 2014 päihdetyön vapaaehtoiset ovat olleet päivystämässä 46 tapahtumassa ja yhteensä päivystäjiä oli 70 koko kesän aikana - kiitos kaikille! Kiireisimpänä viikonloppuna päivystäjiä oli 6 eri tapahtumassa jakamassa Särkyvää -selviytymissettejä ja keskustelemassa ihmisten kanssa mitä erilaisimmista päihteisiin liittyvistä asioista. 

Särkyvää-settejä lähetettiin festareille yhteensä jaettavaksi noin 7000 kappaletta. Settien lisäksi festareille laitettiin vapaaehtoisten mukaan peflettejä, Särkyvää-kasseja sekä Kesäkumeja. Näiden lisäksi vapaaehtoiset jakoivat festarijuhlijoille päihdekyselyitä, joiden tarkoituksena on kartoittaa vastanneiden suhdetta päihteisiin. Päihdekyselyjä palautui 106 kappaletta.

Kiertävän työn lisäksi selviämisasemat järjestettiin tänäkin vuonna Ruisrockissa, Ilosaariockissa ja Puntalarockissa. Yhteensä kaikilla kolmella selviämisasemalla kävi 198 henkilöä. Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö on edelleen eniten esille tullut ilmiö, mutta myös huumeiden käyttö nousi ilmi muutamissa tapahtumissa.

Kiitos kaikille kesän tapahtumissa päivystäneille! Syksyn toiminta koulutuksineen ja muiden toimintamuotoineen voi siis alkaa.