Uusia materiaaleja vapaaehtoistoiminnan tueksi!

Avainvapaaehtoisen polku –projekti on tuottanut Punaisen Ristin työntekijöiden ja vapaaehtoisten tueksi erilaisia materiaaleja. Niiden tarkoituksena on selkiyttää ja varmistaa avainvapaaehtoisten tehtäviä ja tukemisen tapoja vapaaehtoisen polkua seuraten. Tavoitteena on ollut kehittää vapaaehtoisen polkua erityisesti luottamus- ja avainhenkilöiden kohdalta.

Keskeisiä uusia dokumentteja ovat mm: Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät, pikaperehdytyspaketit ja starttipaketit. Löydät ne sivupalkkien valikoiden kautta

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät -dokumentissa kerrotaan lyhyesti millaisia luottamushenkilöitä ja avaintehtäviä osastossa on ja millainen on jokaisen avaintehtävän ydinsisältö. Vastuutehtävät on esitelty kappaleen mittaisilla teksteillä, ja kiinnostuksen kasvaessa, lisätietoa saa pikaperehdytyspaketeista. Materiaali sisältää myös ohjeistusta luottamus- ja avainhenkilöiden rekrytointiin, nimenkirjoitusoikeuteen sekä avainhenkilöiden vastuuseen. 

Kustakin avainvapaaehtoisesta löytyy tehtävän oma pikaperehdytyspaketti, joka sisältää lyhyen esittelyn luottamustehtävään. Lisäksi siinä kerrotaan mitä tehtäviä rooliin sisältyy, keneltä saat tukea tehtävän hoitamiseen sekä mitä materiaaleja ja koulutuksia tehtävän vastaanottajan olisi hyvä käydä tai tutustua. 

Jokaisesta näistä toimintamuodoista löydät starttipaketin. Starttipakettiin on koottu apuja uuden toiminnan (esim. nuorisotoiminta, ystävätoiminta) aloitukseen. Starttipaketissa on lueteltu kaikki kyseiseen toimintaan liittyvät toimintamuodot ja niiden lyhyet esittelyt. Starttipaketeista ilmenee mitä koulutuksia olisi hyvä suorittaa ennen toiminnan käynnistämistä, mitä kannattaa ottaa huomioon toimintaa käynnistellessä, keneltä voit saada tukea ja mistä on mahdollista saada rahoitusta toiminnalle. Myös hyödylliset materiaalit on lueteltu starttipaketeissa.