Iloa auttamisesta – att hjälpa ger glädje! Turun yleiskokous 7.6. – 8.6.2014.

Riikka Juntunen
Kuvaaja: Riikka Juntunen

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin Turussa 7.6. – 8.6.2014. Yleiskokouksessa linjattiin toiminnan painopistealueita seuraavalle kolmelle vuodelle sekä valittiin henkilöitä luottamustehtäviin. Pohjois-Helsingin osastosta Suomen Punaisen Ristin valtuustoon valittiin Katja Kuusela sekä Juhani Parkkari.

Osasto oli aktiivinen myös yleiskokousaloitteiden tekemisessä.  Hyväksytyiksi tulivat muun muassa aloitteet koulukiusaamisen nollatoleranssista sekä asioiden ilmaisemisesta selkokielellä.

Yleiskokouksen ja samalla vuosien 2015 - 2017 teemana on Iloa auttamisesta – Att hjälpa ger glädje. Vapaaehtoistoiminta tuo iloa, innostusta sekä hyvää mieltä tekijöilleen.

 Inhimillinen kädenojennus – tunnustus meni Olen suomalainen – musiikkivideon tekijöille. Julkilausumissa tuotiin esille huoli avustustyöntekijöiden turvallisuudesta sekä eriarvoistumisen ja sosiaalisen syrjäytymisen lisääntymisestä Suomessa.

Kattavan tietopaketin yleiskokousasioista löydät täältä:

http://rednet.punainenristi.fi/Yleiskokous2014.