Turun yleiskokous onnistui - vapaaehtoisia tarvittiin paljon

"Kiitos kaikille yleiskokouksessa mukana olleille!"
Tommi Virtanen
Kuvaaja: Tommi Virtanen
"Punainen Risti näkyi koko Turussa"

Punaisen Ristin yleiskokous Turussa onnistui hyvin. Uuden puheenjohtajan Pertti Torstilan johdolla lähdetään nyt toteuttamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle hyväksyttyä toimintalinjausta. Yleiskokouskauden teemana on "Iloa auttamisesta".

Yleiskokousjärjestelyissä oli mukana yli sata vapaaehtoista, ja Varsinais-Suomen piirin alueelta kokouksssa oli 47 äänivaltaista kokousedustajaa. Ilman aktiivisia vapaaehtoisia eivät kokousjärjestelyt olisi onnistuneet.

Lämmin KIITOS kaikille yleiskokouksessa ja sen oheistapahtumissa mukana olleille - niin äänivaltaisille edustajille kuin kaikille muille erilaisissa järjestelytehtävissä olleille vapaaehtoisille! Yhdessä teimme Turun yleiskokouksesta todella näyttävän tapahtuman!

Yleiskokouksesta on tehty videokooste, joka löytyy täältä.