Kuukausitapaamiset alkavat syyskuussa!

Järvenpään osastossa aloitetaan syksyllä uudenlainen toimintamuoto: Kuukausitapaamiset. Tapaamisten ajankohdaksi on päätetty joka kuukauden ensimmäinen torstai ja tapaamispaikkana on osaston tilat Levysepänkatu 1:ssä. Ensimmäinen kuukausitapaaminen on torstaina 4.9.2014.

Kuukausitapaamisten tarkoituksena on tarjota helppo tapa tulla tutustumaan Punaiseen Ristiin tai johonkin tiettyyn itseä kiinnostavaan aiheeseen ilman sitoutumista esimerkiksi ryhmätoimintaan. Tapaamiset ovat avoimia kaikille ja niiden ajaksi järjestetään lastenhoito ja/tai omaa toimintaa eri-ikäisille lapsille, jolloin koko perhe voi tulla paikalle yhdessä.

Tapaamisten teemat ja aiheet vaihtelevat ja ne valitaan osallistujien mielenkiinnon mukaan. Alustavasti syksyn tapaamisten aiheiksi on suunniteltu ensiapua (esim. lasten ensiapu), Vapaaehtoista Pelastuspalvelua, humanitääristä oikeutta ja sodan oikeussääntöjä sekä alkusammutusta yhteistyössä VPP:n kanssa. Tapaamisissa järjestetään myös kahvitarjoilu.

Jos haluat tulla mukaan suunnittelemaan ja järjestämään Kuukausitapaamisia, tai sinulla on ideoita tapaamisten aiheiksi, ilmoittele siitä osaston sähköpostiin jarvenpaa@punainenristi.fi tai puh. 0400-905253.

Tapaamisiin syyskuussa!