Terhokerhot

Koko Suomi leikkii!

Koko Suomi leikkii oli MLL:n ja SPR:n yhteinen kolmivuotinen suurhanke, joka päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli muistuttaa leikin merkityksestä ja saada kaikenikäiset suomalaiset leikkimään yhdessä. Hankkeen tehtävänä oli luoda sukupolvien kohtaamispaikka eli Terhokerho jokaiseen Suomen kuntaan.

Hankkeen käynnisti ja rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. Nimi Terhokerho tulee Kulttuurirahaston tunnuksen tammesta ja sen terhoista.

Terhokerhoissa lapset, eläkeläiset, lasten vanhemmat ja isovanhemmat sekä muut aikuiset leikkivät, liikkuvat, lukevat tai puuhaavat muuta mukavaa yhdessä. Kohtaamispaikka, johon jokainen on tervetullut, on myös toimiva keino vähentää yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Koko Suomi leikkii -hankkeen aikana, Pirkanmaa-Hämeen alueella, aloitti huikeat 29 Terhokerhoa, joista valtaosa jatkaa hankkeen jälkeenkin. Yhteistyö eri järjestöjen ja tahojen välillä on ollut hankkeen parhainta antia ja sitä kannattaa jatkaa. Terhokerhoissa ovat olleet mukana muun muassa SPR:n osastot, MLL:n yhdistykset, palvelutalot, oppilaitokset, Eläkeliitto, teatteriyhdistykset ja VPK.