Läksyhelppi-toiminta

Punaisen Ristin kuvat
Kuvaaja: Punaisen Ristin kuvat
"Läksyhelppi-kerhossa tehdään kaikkea hauskaa oppimisen ja läksyjen teon ohessa. "

LäksyHelppi tarjoaa koulun jälkeen apua kotitehtävien kanssa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ohjaajat auttavat läksyjenteossa. Läksykerhossa jutellaan ja vietetään aikaa yhdessä. LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi silloin, kun koulutehtävät tuntuvat hankalilta, eivätkä omat vanhemmat pysty auttamaan. Kerhossa lapsi ja nuori voi miettiä kotitehtävien sisältöä yhdessä ohjaajien kanssa.

Ohjaajat myös kuuntelevat huolia ja kannustavat, jos koulunkäynti tuntuu vaikealta. Läksyjenteon lomassa vietetään aikaa yhdessä, pelataan pelejä ja jutellaan. Läksyhelppi-toiminta soveltuu puolestaan hyvin koulujen iltapäiväkerhotoiminnaksi ja se antaa oppilaille tukea läksyjen tekemiseen sekä sosiaaliseen verkostoitumiseen muiden nuorten kanssa. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselle nuorelle LäksyHelppi voi tarjota paikan kehittää omaa osaamista – ja turvallisen aikuisen, jonka kanssa tehdä läksyjä. Tätä kautta nuori saa onnistumisen kokemuksia ja näillä pienillä teoilla voidaan olla edesauttamassa, ettei nuori jää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

LäksyHelppejä järjestetään pääsääntöisesti peruskoululaisille, eli ala- ja yläkouluja käyville, mutta toisinaan myös aikuisille. LäksyHelppi-kerhot on tarkoitettu erityisesti Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, mutta kaikki koululaiset ovat tervetulleita läksykerhoon. LäksyHelppejä on järjestetty myös etänä.

LäksyHelpissä saa läksyavun lisäksi itseluottamusta ja uusia ystäviä. LäksyHelpin tavoite on paitsi auttaa koulunkäynnissä, kannustaa mahdollisimman monta nuorta jatkamaan peruskoulun jälkeen ammattikouluun tai lukioon.

Läksyhelppi-toiminnasta vastaa Punaisen Ristin keskustoimistolla nuorisotoiminnan koordinaattori Kirsi Lehtola, kirsi.lehtola@redcross.fi