1970 -luku

SPR:n Kuortaneen osastossa 1970 -luvulla panostettiin erityisesti Ensiapuryhmän toiminnan käynnistämiseen.  Kuortaneen osasto järjesti 1974 -vuodesta lähtien Ensiapu 1 ja Ensiapu 2 -kursseja yhteistyössä  Kuortaneen kansalaisopiston kanssa. 1970 -luvun loppupuolella perustettiin virallisesti Ensiapuryhmä.  Sitä varten käytiin mm. seuraavia koulutuksia: Ensiapu 3 -kursseja, HEO-koulutus (ensiapuopettaja) sekä päivystyspalvelukursseja.

1970 -luvulla hallituksessa vaikuttivat mm. seuraavat henkilöt:

  • farmaseutti Salme Mikkilä (puheenjohtajana 2 vuotena sekä varapuheenjohtajana  73 -74, 76 -79)
  • kunnanlääkäri Jouko Laitakari (varapuheenjohtajana vuoteen 73).
  • Erkki Isotalo (puheenjohtajana  1976 - 1979)
  • Eila Vesteri (rahastonhoitajana koko 1970 -luvun)
  • Soili Liinamaa (sihteerinä 1970 -1976)
  • Toini Laitila (puheenjohtajana 73 -74)

Koko 1970 -luvun kantavina voimina olivat erityisesti Salme Mikkilä sekä sihteeri Soili Liinamaa.  Heidän lisäkseen erittäin aktiivisina toimijoina on mainittava ainakin seuraavat hallituksessa toimivat henkilöt:  Maria Häkkilä, Toini Laitila, Paavo Viinikka, Annikki Kokkila, Inkeri Annala sekä Eila Vesteri.  Vuosikymmenen lopulla aktiivisten toimijoiden joukkoon liittyivät Kosti Keisala, Sanni Riihimäki, Kaisu Vasunmäki sekä Erkki Isotalo.  Erikseen on vielä mainittava erittäin uskollisesti verenluovutustilaisuuksissa avustaneet vapaaehtoiset, jotka huolehtivat vuosittain 2 verenluovutustilaisuutta. 
 

Ensiapukurssit

1970 -luvulla pidettiin lähes vuosittain ensiapukursseja (1 ja 2).  Kuortaneen SPR:n osasto järjesti Ensiapukurssit yleensä yhteistyössä Kuortaneen Kansalaisopiston kanssa. 

Vuonna 1977 Hilkka Jaskari kouluttautui ensiapukurssien kouluttajaksi.  Vuodesta 1977 ea 1 ja ea 2 -kursseja järjestettiin vuosittain useaankin kertaan. Oman kouluttajan saaminen paikkakunnalle lisäsi toimintatilastojen valossa sekä ensiapukurssien määrää että vauhditti ensiapuryhmän perustamista sekä tuki sen toimintaa. Vuonna 1979 järjestettiin peräti 14 ensiapukurssia! 
 

Ystävätoiminnan elvyttämistä 1970 -luvulla

1970 -luvulla ystävätoiminta hiipui 1960 -luvun aktiivisemmista vuosista.  Osastossa pyrittiin kuitenkin jo vuonna 1973 elvyttämään hiipunutta toimintaa.  25.10.1973 pöytäkirjoissa luki seuraavaa:

"Toiminnanjohtaja Maire Jouppila esitelmöi ystävätoiminnan aloittamisesta. Lisäksi keskusteltiin piirin 40 -vuotisjuhlaan liittyvästä viestikapulasta, joka kiertää eri osastoissa.  Kuortanelaiset vievät viestin Lehtimäelle "hölkäten"."

Vuonna 1977 palattiin jälleen ystävätoiminnan äärelle.  Tällöin piirin edustaja Hilden kertoi ystävätoiminnan tarkoituksesta sekä ystävä- ja palvelutoiminnan kurssista. Ystävä- ja palvelutoiminnan kurssi järjestettiin vuonna 1978. Kurssille osallistui 27 henkilöä.  Kurssin jälkeen Vanhusten ystäviksi ilmoittautui 5 henkilöä. Näin saatiin Ystävätoiminta jälleen käynnistymään Kuortaneella.

 

Sairaanhoitovälineiden lainaustoiminta

Lainaustoiminta oli toimintamuoto, joka alkoi jo 1950 -luvulla. Lainaustoiminta jatkui vielä 1970 - luvulla Mäyryssä sekä Kuortaneen kirkonkylällä. Vuonna 1977 päätettiin lainaustoiminta lopettaa. 
 

Ensiapuryhmätoiminnan alkutaival

Ensiapuryhmän perustamisesta keskusteltiin 1970 -luvun alusta lähtien seuraavasti:

1973 pöytäkirjasta:  "Keskusteltiin alustavasti ensiapuryhmän perustamisesta paikallisten terveydenhoitajien sekä sairaanhoitajien avustuksella."

1974 pöytäkirjasta:  "Keskusteltiin ensiapuryhmän vahvuudesta, sillä osastoon on tullut päivystyspyyntö Ritolajuoksuihin"

13.9.1976 pöytäkirjasta. "Keskusteltiin ensiapuryhmän perustamisesta. Päätettiin perustaa osastolle ea-ryhmä. Ryhmän johtajaksi ja vetäjäksi lupautui ea 3 -kurssin käynyt Rauha Ritamäki.  Hallituksen jäsenet toimivat ea-ryhmän kokoajina.  Osasto kutsuu ensiapuryhmään ne henkilöt, jotka ovat käyneet ea-kurssin.  Ensimmäinen kokoontuminen päätettiin pitää 20.9.1976 kansalaiskoululla.  Kutsutaan mukaan Hanna Mäkynen piiristä luennoimaan ensiapuryhmäläisille."

Vuonna 1976 ea 3-kurssin käyneitä oli 3 kpl (Rauha Ristimäki, Markku Koivulahti sekä Risto Ala-Hiiro). Tämän lisäksi Erkki Isotalo osallistui päivystyspalvelukurssille.  Ensiapuryhmän käynnitymisen mahdollisti lisäksi se, että Hilkka Jaskari kouluttautui vuonna 1977 ensiapuopettajaksi.  Näin ryhmällä oli käytössään omassa kunnassa kouluttaja.

Vuonna 1978 ensiapuryhmä organisoitui siten, että ensiapuryhmän johtajaksi valittiin Rauha Ristimäki sekä varajohtajiksi Risto Ala-Hiiro sekä Markku Koivulahti. Vuonna 1979 ryhmänjohtajaksi kouluttatui puolestaan Esa Hissa, josta tulikin seuraava ensiapuryhmän johtaja. 

Ensiapuryhmä kouluttautui ahkerasti, sillä vuoden 1979 toimintatilastossa todetaan, että ea 3 kurssin käyneitä oli peräti 7 kpl.

Toiminta lähti käyntiin aktiivisesti, sillä toimintatilastojen mukaan ensiapuharjoituksia oli vuonna 1978 22 kpl, katastrofiharjoituksia 2 kpl, etsintäharjoituksia 3 kpl ja ensiapupäivystyksiä 7 kpl.  Vuonna 1979 ensiapuharjoituksia oli 26 kertaa, yhteistoimintaharjoituksia 1 kpl, etsintäharjoituksia 1 kpl sekä ensiapupäivystyksiä 5 kpl.

Ensiapuryhmän varsinaisen käynnistymisen jälkeen ryhmä osallistui vuosittain myös piirin järjestämiin ensiapukilpailuihin. 1978 kilpailuihin osallistui 5 henkilöä ja vuonna 1979 peräti 15.

Vaikka ensiapuryhmän virallinen perustaminen tapahtui vasta 1976, niin osastossa oli osallistuttu ensiapupäivystyksiin jo aikaisemmin muutamia kertoja.  Päivystykset toteutettiin ns. ammattilaisten voimin (Ritolajuoksut, 4H:n juhlat, Klemettijuhlat).

Veripalvelu

Verenluovutustilaisuudet jatkuivat keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.  Verenluovutustilaisuudet olivat tilaisuuksia, jotka työllistivät Kuortaneen osaston jäseniä paljon.  Yleensä verenluovutuksessa toimivat vapaaehtoiset pysyivät vuosittain samoina.  Näin luovutuksen sujuivat mallikkaasti, kun vapaaehtoisilla oli tilaisuudesta vankka kokemus.  Seuraavassa esimerkkejä pöytäkirjasta:

"Kahvinkeitosta ja tarjoiluista ovat lupautuneet huolehtimaan Maija Timoharju, Sinikka Kantola, Eeva Lähdesmäki ja Terttu Volanto.  Kirjureiksi pyydetään Aila Viitala, Liisa Korpi, Toini Laitila sekä Soili Liinamaa. Hemoglobiinin ottajaksi on lupautunut Inkeri Annala. Kerma pyydetään Kuortaneen Meijeriltä. Pullat ja piparit lahjoittaa Myllyniemen Leipomo.Hilli on luvannut hankkia jäät."

Kokouksessa 3.2. todettiin puolestaan seuraavaa:  Jäät hankkii Pekka Kuoppala.  Kahvitukseen tulevat Maria Saari, Toini Laitila, Raija Mikkilä ja Maija-Liisa Erkkilä.  Hemoglobiinin ottajat ovat Sanna Sippola ja Inkeri Annala.  Kirjureiksi pyydetään Aila Viitalaa, Sirkka Kantolaa sekä Liisa Korpea.  Myllyniemestä ostetaan pikkupullat sekä kahvit ja sokerit.  Mäyryn osuusmeijeriltä pyydetään lahjoituksena kerma. 

Verenluovuttajia oli tilaisuuksissa paljon (poikkeuksetta noin 120 - 140 osallistujaa)

Jäsenmäärät ja jäsenkeräys 1970 -luvulla

1970 -luvun alussa jäsenmäärät laskivat huomattavasti 1960 -luvun huippuluvuista.  Syynä tähän lienee se, että jäsenmaksu korotettiin valtakunnallisesti varsin paljon 1970 -luvun alkupuolella. 

Esim. vuonna 1973 osaston jäsenmäärä oli vain 83 henkilöä.  Tämän jälkeen jäsenkeräykseen panostettiin osastossa, ja vuonna 1974 jäsenmäärä nousi jälleen 259 henkilöön. Seuraavina vuosina jäsenmäärässä kuitenkin päästiin jälleen seuraavanlaisiin lukuihin:  1978 325 jäsentä (6,5 % väkiluvusta), 1979 232 jäsentä.

Muu toiminta Kuortaneen osastossa 1970 -luvulla

Uutena asiana kokeiltiin kanttiinitoimintaan 1960 jaj 1970 -lukujen taitteessa.  Myynnistä huolehti alkuvaiheessa alkuvaiheessa Teinikunta sekä SPR:n osaston omat jäsenet.  Kanttiini oli auki keskiviikkoisin sekä sunnuntaisin. Kanttiinin hoitajaksi palkattiin kuitenkin jo aivan alkuvaiheessa työntekijä ja aukioloaikoja pidennettiin siten, että kanttiini oli auki arkipäivisin klo 12 - 15 ja sunnuntaisin klo 11.30 - 14.  Kanttiinin toiminta kuitenkin lopetettiin lokakuussa 1970.