Personval

ORDFÖRANDE OCH STYRELSEN 2014–2017

Ordförande
Pertti Torstila valdes enhälligt till Finlands Röda Kors ordförande.

Vice ordförande
Följande personer valdes till vice ordförande

 • Henri Backman
 • Christel von Frenckell-Ramberg
 • Otto Kari

Styrelsens medlemmar
Följande personer valdes till styrelsen

 • Hannu Harri
 • Eija Karine
 • Irmeli Metsänen
 • Maria Pietikäinen
 • Markku Suokas
 • Alpo Tanskanen

 

FULLMÄKTIGES PRESIDIUM OCH MEDLEMMAR 2014–2017

Rådets ordförande
Eero Rämö valdes enhälligt till ordförande.

Rådets vice ordförande
Pia Yli-Pirilä valdes till vice ordförande.

Rådets 23 medlemmar och  23 supleanter
Följande personer valdes till fullmäktiges medlemmar och supleanter:

 

Helsingfors- och Nylands distrikt

 • Linda Basilier  (Tuula Salo)
 • Katja Kuusela  (Ulla Laukkanen)
 • Max Lindholm  (Kati Pekonen)
 • Juhani Parkkari  (Simo-Pekka Hämäläinen)
 • Veli-Matti Salo (Olli Pulkkinen)

Tavastlands distrikt

 • Pasi Murto  (Risto Kajaste)
 • Pia Saloniemi  (Anna Kymäläinen)

Sydöstra Finlands distrikt

 • Juha Häkkinen  (Eeva-Liisa Kallio)
 • Esko Käki  (Reetta Kauppinen)

Lapplands distrikt

 • Anne Luiro  (Asko Unhola)

Västra Finlands distrikt

 • Lassi Annala  (Liisa Sundberg)
 • Hannu Kuokkanen  (Saija Valtasaari)
 • Jenni Päivinen  (Ila Koivuranta)

Uleåborgs distrikt

 • Jarno Rasinkangas  (Alpo Karppinen)
 • Juha Mustonen  (Jukka Tuuri)

Satakunta distrikt

 • Ville Stenros  (Marju Pihlajamaa)

Savolax-Karelens distrikt

 • Outi Forsblom  (Anna-Mari Jokiniemi)
 • Katariina Soininen  (Heikki Sederholm)

Egentliga Finlands distrikt

 • Virpi Laine  (Johanna Arvo)
 • Hanna Vänni  (Marianne Holmström)

Åbolands distrikt

 • Göran Peltonen  (Sverker Engström)

Ålands distrikt

 • Johan Ek  (Ann-Christin Pizén)

Österbottens svenska distrikt

 • Ralf Nordström (Annika Nyfors)

 

Till revisorer valdes

 • PwC Oy/Jan Holmberg, CGR, PwC Oy
 • Pertti Hiltunen, CGR, Helsingfors- och Nylands distrikt
 • Jarmo Kuntonen, GRM, Sydöstra Finlands distrikt

Samt revisorssuppleanter

 • Samuli Perälä, CGR, PwC Oy
 • Leena Kaura-Mäkinen, CGR, GRM, Tavastlands distrikt
 • Marla Merne, CGR, Åbolands distrikt

 

 

Alla som kandiderar till olika uppdrag hittar du här (tvåspråkig sida)

Kandidaterna har svart på frågor antingen på svenska eller finska eller på båda inhemska.