Verksamhet

Pensala Röda Korsavdelning deltar i hungerdagsinsamlingen varje höst.