Monikulttuurisuuskoulutuksia Oulun piirissä

Marika Parkkila
Kuvaaja: Marika Parkkila
"Kajaanin ystävätoiminnan selkokielen kurssilla oli tiivis tunnelma"
Sanna Tuorila
Kuvaaja: Sanna Tuorila
"Läksykerho-ohjaajia koulutettiin toista kertaa Oulussa"

Vuosi 2014 on alkanut vauhdikkaasti Oulun piirissä ja uusia toimijoita on saatu eri puolilla piiriä mukaan toimintaan. Helmikuun alussa Kajaanin osastolla pidettiin ystävätoiminnan selkokielen peruskurssi, johon osallistui yli 20 pakolais- ja maahanmuuttajataustaista kurssilaista. Kurssin aikana tutustuttiin niin Punaiseen Ristiin järjestönä, ystävätoiminnan saloihin kuin vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitykseen. Vaikka suomen kielen taito ei kaikilla kurssilaisilla ollut vielä täysin hallinnassa, elekielellä ja näyttelemällä saimme asiat ymmärretyksi. Kurssilaiset olivat erittäin aktiivisia ja Punainen Ristin toiminta kiinnosti kovasti. Kouluttajina toimivat Marika Parkkila piiritoimistolta ja Millä Mäkilä VAPAA -hankkeesta.

Oulun osastolla koulutettiin helmikuun loppupuolella toista kertaa läksykerho-ohjaajia. Koulutukseen osallistui 9 kurssilaista. Kurssilla tutustuttiin Punaiseen Ristiin järjestönä, mietittiin maahanmuutoa ja koulunkäyntiä lasten ja nuorten näkökulmasta ja sitä millainen on hyvä ohjaaja. Lopuksi kokeiltiin roolipelin avulla läksykerhoa käytännössä. Läksykerho -toiminnan tarve on lisääntynyt ja Oulun osastolla toimii tällä hetkellä viisi läksykerhoa.