Kontakt 2020

Styrelsen 2020

Käthe Rönnlund, ordförande,      tfn 0400-931772, kati.ronnlund(at)gmail.com
Hanna Al-Gburi, vice ordf.,           tfn 0408231208, hanna.al-gburi(at)axxell.fi
Tuula Kuokkanen, sekreterare,      tuula.kuokkanen(at)saunalahti.fi
Maj Granroth, kassör,                     maj.granroth(at)brev.fi 
 
Övriga styrelsemedlemmar
Siv Allenius                                      blodtjänst kontaktperson
Ulrika Dahlberg                                informatör
Maj-Britt Lindholm                            styrelsemedlem
Frank Lindholm                                         "
Inger Blomqvist                                                 "
 
Väntjänstförmedling (helgfria torsdagar kl.10.00-12.00)
Ingrid Hollmerus-Nilsson, tfn 040-722 7112, karispojo.vanformedling(at)gmail.com
 
Insamlingsansvarig
Maj Granroth och Inger Blomqvist i Karis. Käthe
Rönnlund och Karla Knaapinen i Pojo.
 
Kontaktperson för hemlandshjälp
Marita Nyberg, marita.nyberg(at)gmail.com
 
Kontaktperson för blodtjänst
Siv Allenius, siv.allenius(at)gmail.com
 
Stick- och vänkafé
Maj Granroth och Helena Backman
 
Informatör & webbansvarig
Ulrika Dahlberg, ulrika.dahlberg(at)iki.fi
 

Mångkultur
Hanna Al-Gburi, hanna.al-gburi(at)axxell.fi