Lappiin avataan kaksi terveyspistettä

Tiia Karppinen
Kuvaaja: Tiia Karppinen
"Rovaniemen terveyspisteen vastaava Laila Karinen"

Punaisen Ristin terveyspistetoiminta käynnistyy Rovaniemellä ja Kittilässä. Terveyspiste tarjoaa pääasiallisesti maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, neuvontaa, henkistä tukea ja verenpaineen mittausta. Terveyspisteessä ei varsinaisesti hoideta asiakkaita, vaan heidät ohjataan tarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskukseen tai omalle lääkärille. Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on kaupungin terveyspalveluita täydentävää toimintaa, jota toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset ovat omasta aktiivityöstään eläkkeelle jääneitä tai vielä aktiivityössä olevia terveydenhuollon ammattilaisia.Terveyspiste aloittaa Rovaniemellä toimintansa 23.1. yhteistyössä Sampo –apteekin kanssa. Sampo –apteekilta on saatu myös ilmaiset tilat terveyspisteen toiminnalle. Rovaniemellä terveyspiste on avoinna kerran kuukaudessa, joka kk:n 4. torstai klo 12 – 14 välisenä aikana. Kittilässä terveyspiste aloittaa toiminnan 5.2 Kotilossa, osaston omissa toimitiloissa. Kittilän terveyspiste vuorottelee sydänyhdistyksen kanssa vuoroviikoin kk:n 1. ja 3. keskiviikko klo. 11- 13.