Nuorisoryhmä - historiasivu

Sanna Aarnio
Kuvaaja: Sanna Aarnio
"Nuorisoryhmäläisiä syksyllä 2014."
Länsi-Vantaan osaston nuorisoryhmä on tauolla. Jos olet kiinnostunut nuorisoryhmän vetämisestä, tai osallistumaan sen suunnitteluun, ota yhteyttä osastoomme!
 
 
Nuorisoryhmässä harjoitellaan ensiaputaitoja, tehdään vierailuja ja retkiä sekä vietetään mukavaa aikaa yhdessä. Toiminta on avointa kaikille nuorille. Nuorisoryhmän ikäjakauma on noin 12–16 vuotta.