Nälkäpäiväkeräys 2013

Nälkäpäivä 2013 tuotti Sipoossa  9 943,16€!