I Tavastland är vänverksamheten redan mångsidig

Reijo Hietanen
Kuvaaja: Reijo Hietanen

För invandrare är vänverksamhet är en ypperlig inkörsport till rödakorsverksamhet. Om de egna språkkunskaperna inte räcker till för att bli någons vän kan nykomlingar i vårt land t.ex. delta i gruppverksamhet och bland annat besöka äldreboenden tillsammans med andra frivilliga.

Tavastlands distrikt har organiserat tre vänkurser för nyfinländare och många av dem som har gått någon av kurserna har engagerat sig i gruppverksamhet inom en rödakorsavdelning. Så har det gått t.ex. i Lempäälä.Mångfald och mångsidighet i vänverksamheten gagnar alla:invandrare får sig sin finska eller svenska, de breddar kunskapsbasen i vängruppen med sitt eget kunnande och invånarna i äldreboenden är glada åt mötet med nya människor.

– Vuxenutbildningscentralen i Tammerfors tog kontakt och frågade om vi har verksamhet som människor från andra länder kan delta i som övning.Vänverksamheten har den lägsta tröskeln för engagemang så vi ordnade en utbildning på vuxenutbildningscentralen.De studerande fick delta i gruppverksamhet på ett servicehem för äldre och en del av dem deltog i verksamheten i avdelningen i Härmälä i ett helt år, berättar Tavastlands distrikts socialtjänstplanerare Johanna Raivio.

Frivilligverksamhet ger styrka

Trots att frivilligengagemanget för många har fallit bort efter att de fått arbete eller har fortsatt sina studier har vänverksamheten för invandrare på många sätt varit en viktig del av livet.

– Det en känsla av behörighet! De har kunnat delta i verksamheten och de har själva fått tala och lära sig finska. Åldringarna har också varit väldigt förtjusta i sina nya vänner och i huvudsak varit öppna för det här, säger Raivio.

Raivio minns i synnerhet en danslärare med latinamerikansk bakgrund som charmade de äldre i servicehuset med sin undervisning.Ibland har människor hittat oväntade kopplingar:en gummas syster hade varit missionär i det land som en frivillig vän kom från.

– Invandrarna kan bidra med sina kunskaper och nya infallsvinklar i både vänverksamheten och avdelningens övriga verksamhet, konstaterar hon.

Goda erfarenheter har man till exempel i Tammerfors grannkommun Lempäälä, där två frivilliga med invandrarbakgrund gör avdelningens andra aktiva sällskap med att motionera invånarna i ett äldreboende.

– De är härliga damer båda två och de har också varit insamlare under Hungerdagen och deltagit i Rödakorsveckans evenemang, berättar Helvi Suomalainen, som leder vänverksamheten i avdelningen i Lempäälä.