Lakeuden ensiapuryhmä

Kari Korvela
Kuvaaja: Kari Korvela
"Lakeuden ensiapuryhmän päivystäjiä syksyllä 2013."
Kari Korvela
Kuvaaja: Kari Korvela
"Alkusammutusharjoituksessa keväällä 2013."

Lakeuden ensiapuryhmän toiminnan runko muodostuu ryhmän järjestämistä yhteisistä harjoituksista. Kokoonnumme joka toinen viikko harjoittelemaan yhdessä ensiaputaitoja. Iltojen aiheet vaihtelevat hätäensiavusta pienten haavojen ja vammojen hoitoon. Joskus illan teemana on muuta aiheeseen liittyvää, kuten esim. alkusammusharjoituksia, erilaisia luentoja tai vaikkapa tutustuminen ambulanssiin.

Yleisötapahtumien ensiapupäivystykset

Ensiaputaitojen harjoittelun lisäksi ryhmämme tarjoaa ensiapupäivystyspalvelua erilaisiin yleisötapahtumiin. Tapahtumissa voi päivystäjänä toimia vähintään EA2-kurssin sekä erillisen päivystyspalvelukurssin suorittanut 18 vuotta täyttänyt ensiapuryhmän jäsen. Päivystäjänä toimiminenkin on täysin vapaaehtoista, joten ryhmän jäsenenä ja harjoituksissa voi olla vaikka ei päivystystoimintaan haluaisi mukaan lähteäkään.

Osallistuminen vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan

Toimimme myös Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmänä. Tämä tarkoittaa, että olemme tarvittaessa hälytettävissä viranomaisten avuksi/tueksi erilaisiin avustus- ja pelastustehtäviin kuten esim. kadonneen etsintään tai tukemaan isompien onnettomuuksien auttamistoimintaa. Vapepan hälytysryhmään kuuluvat erikseen siihen halukkaaksi ilmoittautuneet ensiapuryhmän jäsenet.

Mukaan ryhmän toimintaan

Ryhmän toimintaan pääsee mukaan kuka vain. Et tarvitse etukäteistaitoja/-tietoja, eikä sinun tarvitse olla tervedydenhoitoalalla. Ryhmän jäsenenä on kaiken ikäisiä ja eri ammattialoilla työskenteleviä ja opiskelevia ihmisiä. Yhteistä kaikille on halu olla mukana hyödyllisessä ja mukavassa harrastuksessa!

Jos haluat kuulla tarkempia tietoja, ota yhteyttä ensiapuryhmän johtajaan:
Jose Quiroz, jose.quirozsalonen@gmail.com.

Tai katso seuraavan ryhmäiltamme ajankohta harjoitusohjelmasta ja tule piipahtamaan paikalla ihan vaan katsomassa ja tutustumassa porukkaan! Tutustumiskäynnillä ei vielä tarvitse sitoutua toimintaan, mutta sillä tavalla saat varmasti parhaiten käsityksen toiminnastamme :-)

Tiedotamme ryhmän toiminnasta myös Facebookissa, Liminan osaston yleisillä sivuilla: https://www.facebook.com/sprliminka/.