Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (VAPEPA)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 järjestön ja yhteisön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, joka toimii kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoiset ovat mukana hälytysryhmissä, jotka viranomaiset tarpeen tullen hälyttävät auttamistehtäviin.

Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään, mutta usein viranomaiset kutsuvat vapepalaiset myös esimerkiksi muonitus- tai muihin ensihuollon tehtäviin, henkistä tukea antamaan tai liikennettä ohjaamaan. Auttamistilanteissa vapaaehtoiset toimivat aina viranomaisten tukena ja lisäävät siten yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta.

Vapepan toiminta on määrätietoista ja valmiuden ylläpito perustuu koulutukseen ja harjoitteluun. Toiminta on vapaaehtoistoimintaa ja siitä ei makseta palkkaa. Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuulutaan jonkin järjestön kautta. Vapepaan voit kuulua esimerkiksi Punaisen Ristin paikallisosaston kautta, esimerkiksi Forssan osastoon kuulumalla.

Tarkemmat tiedot löydät täältä: https://vapepa.fi/maakuntatoimikunnat/vapepa-hame/

Valtakunnallinen nettisivu: https://vapepa.fi/