Yhdessä tekemisen uusi tuleminen - järjestöt kokoavat toimijat yhteen

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Kunnan puheenvuoron Ivalossa käytti perusturvajohtaja Mari Palolahti"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Inarin osaston puheenjohtaja Esa Huhtamella kertoi sekä osaston että Vapepan toiminnasta"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Utsjoensuun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arto Ahlakorpi"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Kunnan puheenvuoron Kolarissa piti hallintojohtaja Antti Määttä"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Kolarin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antero Pantsar"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Sodankylän kuntaseminaarin osallistujia"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Sodankylän perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi"

Kun palvelut etääntyvät ja viranomaiset vetäytyvät kokevat ihmiset entistä enemmän ole-vansa oman onnensa seppiä. Avun saaminen voi kestää useitakin tunteja, puhelimet eivät aina toimi, nettiyhteyttä ei löydy, hätäkeskus ohjaa avun väärän vaaran laidalle eikä etelästä Lappiin keikkatyöhön tullut sairaankuljettaja tunne ympäristöä. Lähelle tuotavia palveluita on entistä vähemmän ja aina pitää lähetä jonnekin, kun apua tarvitsee. Teiden aurauksista tingitään ja postikin tuodaan kohta vain kahdesti viikossa. Läheisten ja omaisten merkitystä korostetaan, mutta hekin ovat muuttaneet etelän keskuksiin.

Nämä ovat asioita, jotka ovat nousseet esiin Järjestöt kylässä hankkeen lukusissa eri tapahtumissa. Näistä haasteista ja niiden haastamisesta on keskusteltu hankkeen järjestämissä kuntaseminaareissa yhdessä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, eri viranomaisten ja järjes-töjen kanssa.

Järjestöt kylän tukena kuntaseminaarit

Hanke järjestää jokaisessa pilottikunnassa kuntaseminaarin Järjestöt kylän tukena, hyvät käytännöt jakoon. Seminaariin kutsutaan kaikkia kuntalaisia.

Seminaarissa keskustellaan erityisesti kunnan kylien hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä sovitaan yhteisistä jatkotoimenpiteistä.

Seminaarissa mietitään miten voisimme edelleen lisätä kunnan viranomaisten, luottamushenkilöiden, kyläyhdistyksen ja eri järjestöjen yhteistyöstä hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Sekä kerrotaan ja esitellään Järjestöt kylässä hankkeen tuloksia ja tuotettuja toimintamalleja.

Ensimmäiset seminaarit pidetty

Ensimmäiset neljä seminaari on pidetty Ivalossa, Utsjoella, Kolarissa ja Sodankylässä. Loput neljä seminaaria järjestetään joulu- ja tammikuun aikana Muoniossa, Enontekiöllä, Pellossa ja Kittilässä.