Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 3.-9.11.2014

Tehdään yhdessä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä päihteisiin liittyvää tietoutta, edistää päihteettömiä elintapoja ja päihdeongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia.

Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla erilaiset tahot viestivät yhdessä ehkäisevän työn merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja järjestävät ihmisiä ja mediaa aktivoivia tapahtumia ympäri Suomen.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla on puhuttu muutaman vuoden ajan arjen onnellisuudesta ja hyvästä elämästä. Tänä vuonna rohkaisemme jokaista miettimään, miten oma päihteiden käyttö vaikuttaa läheisiin ihmisiin kysymällä Kenet sinä tekisit onnelliseksi juomalla vähemmän? Päihteiden käytön merkitystä hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin voi lähestyä myös kysymällä Kenet sinä tekisit onnelliseksi olemalla oma itsesi?

Teemaviikon koordinoinnista vastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa.

Vuoden 2014 kampanjan yhteistyökumppaneita ovat:

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Alkoholiohjelma
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Espoon kaupunki
 • Helsingin Kouluraittiuspiiri ry
 • Irti Huumeista ry
 • Koulutus Elämään -säätiö
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Music Against Drugs ry
 • Naistenkartano
 • Nuorten Ystävät ry
 • Omaiset Huumetyön Tukena ry
 • Raittiuden Ystävät ry
 • Sininauhaliitto
 • Suomen ASH ry
 • Suomen Punainen Risti
 • Suomen Valkonauhaliitto ry
 • Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö
 • YAD Youth Against Drugs ry

Tervetuloa mukaan osallistumaan Ehkäisevän päihdetyön viikolle!

Liitetiedostot: