Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti

Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Ystävätoiminnan kehittämisprojektin loppuseminaari: Teija Matalamäki (vas.), Anne Pälve, Tero Hintsa, Meeri Jaatinen, Erja Salmela"
Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Tarja Jalli (vas.) piti puheenvuoron aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen merkitykset ja mielekkyys"
Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Projektin aluetyöntekijät Erja Salmela (vas.) ja Anne Pälve kertoivat projektin vaiheista."

Ystävätoimintaan tukea projektista!

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektilla tuetaan Punaisen Ristin osastojen ystävätoimintaa, paikallisten tarpeiden mukaisesti. Vuosina 2012 – 2017 toimivaa projektia rahoittaa RAY. Projekti on loppunut kesällä 2017.

Länsi-Suomen piirissä ystävätoiminta on jaettu viiteen alueeseen:

  • Eteläinen Keski-Suomi
  • Pohjoinen Keski-Suomi
  • Keski-Pohjanmaa
  • Etelä-Pohjanmaa ja Järvi-Pohjanmaa
  • Etelä-Pohjanmaa ja rannikko

Jokaiselle alueelle on nimetty vastuukouluttaja, joka tukee osastojen ystävätoimintaa. Projekti järjestää ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille aluetapaamisia kaksi kertaa vuodessa.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin tarjoamia koulutuksia:

  • ystävätoiminnan lyhytkurssi – vaihtoehtona ystävätoiminnan peruskurssille
  • ryhmänohjaajakoulutus – innostaa ja antaa uusia ideoita ryhmien ohjaamiseen
  • ystävävälittäjäkoulutus – antaa työkaluja osaston ystävävälityksen hoitamiseen

Projektissa on kehitetty Ystävän apuri –opas, jonka avulla vapaaehtoiset ystävät voivat arvioida ystäväasiakkaan elämäntilannetta ja tarvittaessa ohjata hänet eri palveluiden piiriin.

 

Punaisen Ristin vapaaehtoinen ystävätoiminta tarjoaa läsnäoloa, tukea ja mielekästä tekemistä kotona ja laitoksissa asuville ihmisille. Ystävätoiminnalla lievitetään yksinäisyyttä ja lisätään turvallisuutta. Ystävätoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja sitä toteutetaan Punaisen Ristin paikallisissa osastoissa.