Kotimaanapu auttaa paikallisesti hädässä!

Kotimaanapu auttaa Hädässä!

Kuortaneen SPR:n osasto antaa Kuortaneen alueella apua onnettomuustilanteissa välittömään avuntarpeeseen joutuneille (esim. tulipalo tai vastaava äkillinen onnettomuus).  Apuna voi tulla kyseeseen esim. hätämajoituksen etsiminen, vaatetus- tai muu tavara-apu.

Avun antamisessa noudatetaan Punaisen Ristin katasrofirahaston sääntöjä ja kotimaan avusta annettuja ohjeita.

Tule mukaan kartuttamaan auttamistyössä tarvittavaa Katastrofirahastoa - joko lahjoittajana tai kerääjänä.  Seuraava nälkäpäiväkeräys toteutetaan Kuortaneella 17. - 19.9.2015

Kotimaanavun yhdyshenkilöt Kuortaneella:

Hanna-Kaisa Karjala 040 7423 030
Päivi Kiviranta 040 4124 419