LAKEUS/ILKKUJAT

Aino Haavisto
Kuvaaja: Aino Haavisto
"Etsintäketjuun järjestäytyminen"
                                        LAKEUS/ILKKUJAT

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ILKKUJAT aluetoimikunta on alunperin perustettu 14.3.1995 Kurikassa, myöhemmin aluetoimikunnat on muutettu paikallistoimikunniksi.

 

Syksyllä 2017 lisäsimme toimikuntaamme Lakeuden paikallistoimikunnan ja nimeksi tuli Lakeus/ Ilkkujat.

 

Lakeus-Ilkkujat on Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka (Jalasjärvi, Jurva) kunta-kaupunki alueella toimiva Vapaaehtoinen paikallistoimikunta. Puheenjohtajana toimii Veli-Markku Järvilehto Jalasjärveltä

 

PAIKALLISTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunnan työn tarkoituksena on yhteen sovittaa alueellaan toimivien järjestöjen, hälytysryhmien ja viranomaisten työtä niin, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna olisi mahdollisimman hyvä.

 

Paikallistoimikuntien tehtävänä on:

 

1.     Toimia jäsenjärjestöjen ja – yhteisöjen, alueen hälytysryhmien sekä viranomaisten     neuvottelukuntana alueellaan.

 

2.     Huolehtia hälytysryhmien valmiudesta ja toimijoiden kannustamisesta.

 

3.     Suunnitella ja järjestää vastuualueellaan tarpeenmukaista koulutus- ja harjoitustoimintaa.

 

4.     Tiedottaa ja raportoida Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta.

 

5.     Käsitellä aluettaan koskevat jäsenjärjestöjen ja – yhteisöjen, hälytysryhmien sekä viranomaisten aloitteet ja tehdä itse aloitteita Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnan kehittämiseksi.

 

6.     Päättää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun huomionosoituksista toimivaltansa puitteissa.

 

7.     Toimia paikallisen turvallisuuden edistämiseksi.
 
 
Yhteystiedot:
 
Puheenjohtaja: Veli-Markku Järvilehto, puh. 040 530 3017, email veli-markku.j[at]netikka.fi
 
Sihteeri: Jari Ristimäki, puh. 050 529 1002, email jari.ristimaki[at]netikka.fi
 
 
 
Löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/groups/Vapepa.Ilkkujat/ !