Ensiapupäivystyksen tilaaminen Raision osastolta

SPR Raision alueen osaston ensiapuryhmä tuottaa ensiapupäivystyspalveluja Raision alueella. Tapahtuman tietojen pohjalta ryhmä tekee ensiavun riskikartoituksen sekä tarjouksen ensiapupäivystyksen järjestämisestä tilaisuuden järjestäjälle.

Päivystyksistä saatuja korvauksia käytetään ensiapuryhmän kouluttamiseen, varusteiden ylläpitoon ja toiminnan kehittämiseen.
Päivystäjät eivät saa rahallista korvausta toiminnasta itselleen. Tarjoamme laadukasta ensiapupäivystyspalvelua sisältäen valmiuden hätäensiavun antamiseen, pienvammojen hoitoon, hätätilapotilaan tunnistamiseen, tilan määrittämiseen ja ensihoidon aloittamiseen.
Ensiapupäivystäjillä on voimassa vähintään Punaisen Ristin EA2-kurssi sekä päivystysensiapukurssi. Päivystäjien hätäensiaputaitojen osaaminen varmistetaan vuosittain toteutettavalla testauksella.

Ryhmän tuottamat ensiapupäivystyspalvelut täyttävät terveysviranomaisten toiminnassta alueelle antamat ohjeet.

Pyydä tarjous sähköpostitse mieluiten vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Tarjouspyynnön saat ottamalla yhteyttä osastomme päivystysvastaavaan s-postilla taina.hyppanen@saunalahti.fi tai puhelimitse Taina 0500-222998

ENSIAPUSUUNNITELMAA ( viranomaiselle), Riskinarviota ja tarjouksen tekemistä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
-tapahtuman nimi
-luonne
-päiväys, kellonaika ja paikka
-arvioitu yleisömäärä ja kuvaus tapahtumasta (mitä tapahtumassa tehdään)
-mahdolliset erityiset riskitekijät ja vaarapaikat
-yhteyshenkilön yhteystiedot