Järjestöt kylässä hankkeen yhteistyöseminaari Levillä 25-26.5.2013. Kun kaikki on muutoksessa pysyykö kylä paikoillaan.

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Kansanedustaja Heikki Autto "
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Työseminaarin osallistujat"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Anneli Pohjola"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Seppo Lehto"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Pirjo Riskilä"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Ryhmätöiden purkua"

Yhteiskunta muuttuu vauhdilla. Keskittyy ja kasautuu sekä ikääntyy. Kuntien rakenteita ja kuntalaisten palveluita ravistellaan. Palveluiden tuottajat tulevat yhä kauempaa. Ihmiset ja talot on jaettu neliöihin ja pisteisiin, joiden mukaan resursseja jaetaan. Ehtiikö apu ajoissa perille. Kuulko kännykkä. Pelaako netti. Omaa vastuuta ja läheisten tukea korostetaan. Odotukset järjestöjä kohtaan kasvavat. Miten ihminen tästä selviytyy. Kuka hänestä huolehtii.

Hallitus on luvannut ohjelmassaan, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hallitusohjelmassa lähinnä juhlapuheiden tasolla. Sektorirajat ylittävä yhteistyö pitäisi ulottua paremmin sosiaali- ja terveyshallinnonalojen lisäksi myös muiden hallinnonalojen työhön koordinoidusti.

Hallitus on myös luvannut, että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä va-paaehtois- ja vertaistuen, auttamistyön ja erityispalvelujen tuottajina vahvistetaan, resursointia parannetaan sekä varainhankintaa ja verovapautta selkeytetään. Vahvistetaan kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuuksia luoda ja parantaa hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia sekä tarjota erilaista arjen apua ja tukea.
Miten nämä lupaukset näkyvät käytännössä. Miten ne siirtyvät hallitusohjelmista tekemisiksi ja päätöksiksi koskettamaan tavallisen ihmisen arkea?

Näitä asioita pohdimme yhdessä vapaaehtoisten ja kylätoimijoiden kanssa Järjestöt kylässä hankkeen työseminaarissa Levillä 25–26.5.2013.

Kansaedustaja Heikki Autto nosti puheessaan esiin yhteiskunnan taloudelliset haasteet. Ikääntymisen, eläkejärjestelmän kestävyyden ja yleisen talouskehityksen. Jotta voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia.

Tärkeää muutoksissa on palveluiden lisäksi myös kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksen tekoon. Tästä hyvänä esimerkkinä Autto nosti Rovaniemellä toteutettavan aluelautakunniajärjestelmän. Siinä päätöksenteko on siirretty alueille perustamalla aluelautakuntia joille on myös varattu oma toimintarahaa lähialueen kehittämistä varten. Rovaniemen malli on kiinnostanut laajalti koko maata.

Lapin yliopiston professori Anneli Pohjala nosti omassa puheenvuorossaan esille Sote uudistuksen epämääräisyyden ja epävarmuuden. Minkälaisilla rakenteilla palveluita tullaan toteuttamaan. Pohjolan mielestä keskusteluissa on keskitetty pääasiassa rakenteisiin eikä palveluiden sisällöistä ole juuri puhuttu. Myös terveys on korostunut uudistuskeskustelussa eikä sosiaalipalveluista ja niiden toteuttamisesta ole juurikaan keskusteltu.

Palveluita on ajateltava myös uudesta näkökulmasta ja löydettävä innovatiivisia tuottamisen muotoja. Esim. yhteispalvelupisteitä, palveluita pyörillä kuten kirjastoauton yhteyteen.

Ihmisten hyvinvointi ei kohennu organisoinnilla ja rakenteilla, vaan toimivalla ihmisläheisellä auttamisella. Pitäisi alkaa puhua ihmisistä asukaslukujen sijasta!

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta kertoi arjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhdistävästä toimintamallista missä eri hallintorajat ylittäen rakennetaan kuntiin laajapohjaista yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Työpajoissa etsittiin konkreettisia tapoja tekemiseen.

Työseminaarin työpajoissa mietittiin arjen hyvinvointia ja turvallisuutta kylissä kolmesta näkökulmasta. Miten kylää kehittää toimintaa. Miten kylä pitää huolta kyläläisistä. Ja miten kylä varautuu erilaisiin yllättäviin tilanteisiin.

Pajat tuottivat runsaasti ajatuksia yhdessä tekemiseen ja antoi eri toimijoille tietoa sekä kylien että järjestöjen toimintamuodoista ja mahdollisuuksista.