Vuosikokous 2019

Riikka Kesonen
Kuvaaja: Riikka Kesonen
"Vuosikokous 2017"

Pyydämme osastoilta ja jäseniltä aktiivista ehdokasasettelua piirin hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja uusiksi jäseniksi (6 kpl). Ehdokkaiden nimet yhteystietoineen tulee toimittaa toiminnanjohtaja Pertti Saarelalle sähköpostitse pertti.saarela@punainenristi.fi viimeistään 31.3.2019 aikana. Ehdokkaan nimen ja osaston lisäksi mukaan tulee liittää luonnehdintaa ja perusteluita siitä, miksi ehdokas olisi sopiva ehdotettuun luottamustehtävään (lomakkkeet alla). Myös kuva auttaa vaalitoimikuntaa ja äänestäjiä tehtävissään. Muistakaa kysyä myös ehdokkaan kirjallinen suostumus luottamustoimeen.