Tekstiviestillä jäseneksi!

Etkö ole vielä Punaisen Ristin jäsen? Asia on helposti ja nopeasti korjattavissa tekstiviestillä:

Lähetä tekstiviesti: jäsen nimi osoite syntymäaika (ppkkvvvv) numeroon 16499. Eli esimerkiksi:
jäsen Maija Meikäläinen Näpäläntie 8 88888 Näpälä 08081988. Viestin hinta on 20 €.