Ge ditt förslag till årets promo

Mästarpromo 2016

Ge ditt förslag till mästarpromo 2016 

Har ni i avdelningen en lyskraftig mästarpromo för första hjälpen, humanitär rätt, mångkulturalism, ungdomsverksamhet, socialtjänst, hälsa och välmåga eller beredskap? En gång under varje stämmoperiod söker vi mästarpromor som genom sitt föredöme och sina insatser kan framstå som modell även för andra. Mästarpromoutmärkelserna tilldelas inom de olika verksamheterna. 

Dessutom utnämns en mästarpromo som har gått den gemensamma modulen och som i sin avdelning rekryterat och introducerat nya frivilliga, stöttat, uppmuntrat och inspirerat de frivilliga i avdelningen över verksamhetsgränserna eller startat nya aktionsgrupper, aktiviteter och jippon. De nya mästarpromorna premieras vid tackgalan 3.12.2016.    

Idén med det hela är att betona frivilligverksamhetsarrangörernas, gruppledarnas och de frivilliga handledarnas betydelse inom Röda Korsets hjälpberedskap. Med utmärkelserna lyfter vi fram goda exempel som förhoppningsvis inspirerar och sporrar också alla andra.  

Lämna ditt förslag senast 12.9.2016. För mer information ismo.nuutinen@redcross.fi.

Lämna ditt förslag via denna länk: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1410005&chk=VHJ2MJU6