Ensihuollon osaajia koulutettiin Rovaniemellä 5. - 6.4.2013

"Kuvassa kurssilaisia ja kouluttajia."

Ensihuollon (EHU) kurssille Rovaniemellä osallistui 31 henkilöä. Osallistujien joukossa oli Napapiirin ja Rovaniemen osaston ensiapuryhmäläisiä ja ystäviä, Tuikku-ryhmän , Lapin Rauhanturvaajien ja Lapin Moottorikelkkailijoiden jäseniä ja myös Posiolta oli edustus.  

Ensihuolto on osa Punaisen Ristin koordinoimaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa. Vapepan toiminta on kaikkia viranomaisia tukevaa toimintaa. Ensihuolto on välitöntä toimintaa heti onnettomuuden tapahduttua tai muun avuntarpeen tultua esille. Ensihuoltoa on esim. evakuointi, majoitus, muonitus, kuljetus, viestintä sekä vaate- ja muu aineellinen apu ja henkinen tuki.

Kouluttajina toimivat kokeneet Vapepan ja Punaisen Ristin valmiuskouluttajat Pekka Koivukangas, Pentti Parkkila, Matti Moilanen ja Tanja Sälevä sekä Punaisen Ristin Lapin piirin piiritoimistolta valmiuspäällikkö Annikki von Pandy ja sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelija Sirkka Kellokumpu. Vierailevina luennoitsijoina olivat pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta ja turvallisuuspäällikkö Kari Tiermas Rovaniemen kaupungilta.

Perjantai-iltana tutustuttiin aiheeseen luentojen ja keskustelujen avulla.  Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto kertoi evakuoinnista ja korosti puheessaan sitä kuinka tarpeellista ja arvokasta vapaaehtoisten antama apu olisi, mikäli Lappia kohtaisi jokin suuronnettomuus tai vastaava.  Kari Tiermas korosti puheenvuorossaan samaa asiaa Rovaniemen kaupungin näkökulmasta ja kertoi kuvaavan esimerkin uuden vuoden aaton aattona v. 2011 sattuneesta tapahtumasta jossa vapaaehtoisilta saatu apu oli tullut todella tarpeeseen.

Annikki von Pandy kertoi millaista apua Vapepan kautta viranomaisille tarjotaan ja mitä on Punaisen Ristin kotimaan apu.  Pekka Koivukangas kertoi majoituksesta ja muonituksesta ja Pentti Parkkila puolestaan evakuoinnista. Henkisestä tuesta kertoi Sirkka Kellokumpu.

Lauantaipäivä oli varattu harjoitukselle. Päivän aluksi Matti Moilanen esitteli harjoituksessa käytettävät ensihuollon toimintoihin liittyvät lomakkeet ja ohjeisti niiden täyttämisessä. Tämän jälkeen neljä ryhmää saivat kukin saman tehtävän. Skenaariona oli rivitalon palo, joka vaurioitti kaikki asunnot käyttökelvottomaksi ja asukkaat jouduttiin evakuoimaan kyläkoululle. Iltapäivän purkutilaisuudessa kuultiin sitten erilaisia vaihtoehtoja tilanteen hoitamiseksi. Harjoitus koettiin mielenkiintoiseksi ja se selkiytti niitä monenlaisia tehtäviä, joita mahdollisessa onnettomuustilanteessa on.

Kiitos kaikille mukana olleille innostuneesta, motivoivasta ja hyvästä kurssista.