Tässä ja nyt - Här och Nu

Järjestötiedote Tässä ja nyt – Här och nu sisältää ajankohtaista tietoa kaikille Punaisen Ristin toimijoille ja Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneille. 

HUPin Tässä ja nyt - Här och nu on kaksikielinen. Lehti on julkaistu yhtenä kaksikielisenä painoksena vuoden 2023 alusta alkaen. Tätä ennen lehdestä tehtiin suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio.